TỔ CHỨC HỌP MẶT TƯ VẤN HỌC VỤ HK2 NĂM HỌC 2023 - 2024

Nhằm nắm bắt thông tin kịp thời sinh viên khó khăn trong việc học tập tại khoa đồng thời gian giải đáp thắc mắc, tư vấn học vụ dành cho sinh viên cần hỗ trợ. Khoa Truyền thông và Thiết kế tổ chức buổi gặp mặt tư vấn học vụ HK2 năm học 2023 - 2024.
- Thời gian - Địa điểm:
14:30 ngày 15/04/2024 tại phòng A-05.01
- Thành phần tham dự:
Ban chủ nhiệm khoa
Thư ký phụ trách CTSV, phụ trách giáo vụ 
Sinh viên khoa Truyền thông và Thiết kế
- Nội dung:
Lắng nghe khó khăn từ sinh viên
Trao đổi và đề xuất các giải pháp hỗ trợ sinh viên
- Thời gian đăng ký tham gia tại form https://forms.gle/cMBtQG8gCLpf1xoL8 đến hết 17:00 ngày 14 tháng 04 năm 2024
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Truyền thông và Thiết kế
Phòng A-02.20 - 475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh
(028) 5445 4887 - khoa.tttk@hutech.edu.vn
TỔ CHỨC HỌP MẶT TƯ VẤN HỌC VỤ HK2 NĂM HỌC 2023 - 2024 58
14616359
×