Tin Tức - Sự Kiện
Hoạt Động Sinh Viên
Sinh viên Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng “Nuôi heo đất” việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Mỗi người Việt Nam chúng ta đều tự hào là người con của đất Việt, một mảnh đất có nhiều truyền thống tốt đẹp và cao quý. Một trong những truyền thống tốt đẹp đó là truyền thống nhân ái. Bên cạnh những câu tục ngữ ca dao như: “Thương người như thể thương thân” Hoặc “Nhiễu điều phủ lấy giá...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC