Tin Tức - Sự Kiện
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Trong bối cảnh Kinh tế – Xã hội thay đổi mạnh mẽ, yêu cầu về nguồn nhân lực được đào tạo cũng thay đổi nhanh chóng, phương pháp giảng dạy truyền thống ngày càng bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Chính vì vậy, một trong những thách thức đặt ra cho hệ thống giáo dục nói chung và các trường đại học nói...

Hoạt Động Sinh Viên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC