SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK2B 2020-2021 dành cho sinh viên VJIT K2017 Sinh viên VJIT xem chi tiết file kế hoạch đính kèm.
THÔNG BÁO V/v gặp mặt của Ban chủ nhiệm, các Trưởng ngành với sinh viên khóa 2020 Nhằm thực thiện chỉ đạo của nhà Trường về việc chăm sóc, hỗ trợ, lắng nghe sinh viên, giải đáp thắc mắc của sinh viên. Khoa TC-TM thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2020 Nôi dung buổi gặp mặt:Triển khai nội...
TB-CTSV về việc thông tin kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020 Sinh viên xem chi tiết tại đây: https://www.hutech.edu.vn/phongctsv/van-ban/thong-bao/14586738-249tb-ctsv-ve-viec-thong-tin-ket-qua-diem-ren-luyen-sinh-vien-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020
Hướng dẫn Tân sinh viên HUTECH cách xem lịch thi Học kỳ 1A Từ ngày 16/11 - 29/11/2020, sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ chính thức bước vào kỳ thi Học kỳ 1 - đợt A năm học 2020 - 2021. Nhằm giúp các bạn sinh viên, đặc biệt là Tân sinh viên sẵn sàng cho kỳ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC