Tra cứu giảng viên hướng dẫn Báo cáo thực tập TN dành cho khóa 2017 VJIT

Sinh viên viên tra cứu giảng viên hướng dẫn theo đường link sau:
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25

Hướng dẫn : 
Bước 1: click vào đường link trên
Bước 2: chọn năm học 2020-2021
Bước 3: nhập mã sinh viên
Bước 4: click ô " Tôi không phải người máy" ==> xem kết quả

Ghi chú : Nhóm trưởng chủ động liên hệ với giảng viên để hẹn buổi gặp  giảng viên cho nhóm

 

14591539