THÔNG BÁO V/v Đăng ký môn học chuyên sâu của khoá 2018

THOÂNG BAÙO  

(V/v Đăng ký môn học chuyên sâu của khoá 2018)
 
 
Theo kế hoạch đào tạo của khóa 2018 đại học chính quy, từ học kỳ 7 sinh viên học theo nhóm môn học chuyên sâu, Khoa thông báo đến tất cả sinh viên các lớp về việc chọn nhóm môn học chuyên sâu như sau.
       Thời gian đăng ký nhóm môn học chuyên sâu  : từ ngày 01/04/ 2021 đến hết ngày  20/04/2021
Đối tượng sinh viên được đăng ký nhóm môn học chuyên sâu: Tất cả sinh viên có tên trong sanh sách học chính thức HK2_2021- 2022.
       Yêu cầu sinh viên thực hiện đúng:
  • Có thể nghiên cứu kỹ nội dung chương trình đào tạo các nhóm môn học chuyên sâu qua trang web: http :// www.hutech.edu.vn -> Phòng Đào tạo – Khảo thí -> Chương trình Đào tạo khóa 2018 đại học.
  • Trường hợp nhóm môn học chuyên sâu số sinh viên đăng ký quá ít không đủ để tổ chức lớp học, sinh viên sẽ đăng ký lại vào nhóm môn học chuyên sâu khác.
* Chú ý : Sinh viên ký tên vào danh sách nhóm môn học chuyên sâu cho lớp trưởng. Lớp trưởng tổng hợp nộp về khoa ngày 21/04/2021. Khoa sẽ tổng hợp danh sách nhóm môn học chuyên sâu chuyển phòng Đòa tạo – Khảo thí tiến hành đăng ký môn học cho sinh viên từ HK7. Khi đăng ký môn học HK7, sinh viên lưu ý kiểm tra môn học theo nhóm môn học chuyên sâu đã đăng ký.
  • Sinh viên các lớp khóa 2018 tập trung theo lịch để bộ môn hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về nhóm môn học chuyên sâu. Lịch cụ thể như sau:
 
STT LỚP THỜI GIAN NGÀY PHÒNG
1 18DKTA1->A4
18DKTB1->B3
Ca 5
(17h30)
Thứ hai
29/03/2021
A-08.20
2 18DTCA1->A3
18DTCB1->B3
Ca 5
(17h30)
Thứ ba
30/03/2021
A-08.20
 
14590814
×