Hoạt Động Sinh Viên
Tips Sinh viên - Hướng dẫn tham gia học trực tuyến bằng Google Meet và Google Classroom

Năm học 2021-2022,Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ tổ chức dạy và học trực tuyến cho sinh viên trong giai đoạn đầu tiên để tiếp tục công tác đào tạo trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp và khó lường.  Công tác dạy - học trực tuyến của giảng...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC