Giới thiệu Tài chính - Thương mại
1. Quá trình hình thành và phát triển
Được thành lập từ năm 1995, Khoa  Tài chính - Thương mại hiện đang đào tạo các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng ở các trình độ: Cao học (Thạc sĩ), Đại học (Chính quy, Liên thông, Văn bằng 2).

Với các ngành đào tạo được đánh giá là thu hút nguồn nhân lực nhiều nhất hiện nay, Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng luôn chú trọng kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ; đảm bảo sinh viên tốt nghiệp dễ dàng thích nghi trong môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, không chỉ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước mà còn có thể tự do di chuyển trong khu vực theo thỏa thuận tự do dịch chuyển trong động của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). 

2. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính - Ngân hàng có đầy đủ phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, có thể đảm nhận công việc trong các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính với nhiệm vụ là chuyên viên kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thuế và bảo hiểm hoặc tham gia công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp. 

Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng đào tạo theo phương châm lấy lý thuyết chuyên sâu kết hợp với kỹ năng nghề nghiệp, dựa trên thời lượng thực hành thường xuyên với các phần mềm kế toán, mô phỏng các nghiệp vụ tài chính kế toán, doanh nghiệp ảo, thị trường chứng khoán ảo,… Khuyến khích khả năng tự nghiên cứu và ứng dụng thông qua hoạt động của các câu lạc bộ nghiên cứu sinh viên; phát triển kỹ năng sống thông qua các hoạt động đoàn thể, xã hội phong phú của Khoa và Nhà trường. 

3. Các ngành đào tạo, bậc hệ đào tạo
 

STT

Tên ngành đào tạo

Học vị

Mã ngành

Hình thức đào tạo

Trình độ Thạc sỹ

1

Kế toán

Thạc sỹ

60340301

Chính quy

Trình độ Đại học

1

Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành:
- Kế toán - Kiểm toán
- Kế toán tài chính
- Kế toán ngân hàng
- Kế toán công
- Kế toán tổng hợp

Cử nhân

7340301

Chính quy, liên thông, Văn bằng 2

2

Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành:
- Tín dụng Ngân hàng
- Tài chính doanh nghiệp
- Quản trị ngân hàng thương mại
- Quản trị đầu tư tài chính
- Thẩm định giá
- Thuế
- Tài chính bảo hiểm
- Phân tích tài chính doanh nghiệp

Cử nhân

7340201

Chính quy, liên thông


Thông tin chi tiết xin liên hệ:
KHOA TÀI CHÍNH THƯƠNG MẠI

475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3 5120 784
Email: khoa.tctm@hutech.edu.vn
Website: www.hutech.edu.vn/khoakt

14581972