THÔNG BÁO MỚI
Kế hoạch đồ án các môn học HK2 2019-2020 (update ngày 29/02/2020) Sinh viên xem kế hoạch chi tiết file đính kèm: Ghi chú : Lịch gặp giảng viên hướng dẫn (2 buổi gặp giảng viên của các môn đồ án theo qui đinh) , sẽ được đưa vào portal cá nhân của sinh viên trong tuần đầu tiên của...
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2019 – 2020 (update ngày 29/02/2020) KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2019 – 2020 Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp của HK2 2019-2020. Khoa thông báo đến tất cả sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp HK2 theo dõi và thực hiện theo kế hoạch...
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 2019-2020 Sinh viên tra cứu giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập TN HK2 2019-2020  theo đường link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25 Hướng dẫn:  - Bước 1...
THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu học tập cho sinh viên HK2 _ NH 2019 - 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     TP. Hồ Chí Minh,...
Ngành Kinh doanh thương mại   1. NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI LÀ GÌ?    Kinh doanh thương mại là ngành gắn liền với hoạt động bán hàng, quản trị bán lẻ, quản lý kho, khảo sát hàng,...
Ngành Thương mại điện tử   1. NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?   Thương mại điện tử (E-commerce, Electronic commerce) là hình thái hoạt động thương mại bằng phương pháp điện tử, là sự mua bán...
HUTECH tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy Học kỳ 1B năm học 2019 - 2020 Từ ngày 6/1/2020, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường.  ...
Lịch nộp bài thu hoạch và lịch thi môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank THÔNG BÁO Lịch nộp bài thu hoạch và lịch thi môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank Sinh viên khoá 2016 Ngành Tài chính Ngân hàng và khoá 2017 (học vượt) theo dõi lịch nộp bài thu hoạch...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC