THÔNG BÁO MỚI
Hướng dẫn viết đồ án môn học HK1 2020-2021 Sinh viên xem chi tiết Hướng dẫn đồ án các môn học theo file đính kèm
THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2020 - 2021 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1_ năm học 2019 - 2020 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch -  thời gian nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:   Thời...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1 2020-2021 SV xem chi tiết kế hoạch thực hiện đồ án môn học HK1 2020-2021  file đính kèm
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 2020-2021 Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm. Ghi chú : thời gian buổi hướng dẫn chung - lớp ngày 9h30 ngày 23/09/2020 , phòng A-08.14 - lớp tối 18h00 ngày 23/09/2020 , phòng A-05.14
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN & TRỢ LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG HDBANK Mô tả công việc và lộ trình thăng tiến: 1.      Mô tả công việc: -          Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng về các sản phẩm,...
Thông tin tuyển dụng ngân hàng Sacombank Sinh viên quan tầm xem chi tiết lick dưới : https://sacombankcareer.com/job/hcm-chuyen-vien-tu-van-19461 https://sacombankcareer.com/job/hcm-giao-dich-vien-19459  
Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021 Sinh viên xem chi tiết thông báo tại : http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i91215-thong-bao-ve-viec-dang-ki-hoc-phan,-dong-hoc-phi-hoc-ki-1-nam-hoc-20202021.aspx
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC