THÔNG BÁO MỚI
Tra cứu giảng viên hướng dẫn Báo cáo thực tập TN dành cho khóa 2017 VJIT Sinh viên viên tra cứu giảng viên hướng dẫn theo đường link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25 Hướng dẫn :  Bước 1: click vào đường link trên Bước 2:...
Thông tin tuyển dụng Công ty Beton 6 E&C Vị trí tuyển dụng Nhân viên Kế toán Mô tả công việc - Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục xuất - Nhập hàng hóa vào kho kiểm tra các hóa đơn - Đối chiếu và nhập...
Thông tin tuyển dụng Cty TNHH TM-DV thiết bị Gia nghi Sinh viên quan tâm xem chi tiết file đính kèm
NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI – HUTECH NĂM 2021 NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY   Thương mại điện tử là gì?      Như chúng ta đã biết, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là của cuộc Cách mạng công nghiệp...
NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI – HUTECH NĂM 2021 NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY   Sự khác nhau giữa Ngành Kinh doanh thương mại và Thương mại điện tử      Nếu ngành Thương mại điện tử gắn liền với hoạt động giao dịch,...
NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI – HUTECH NĂM 2021 NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Nhu cầu việc làm của xã hội và vị trí việc làm Như chúng ta đã biết, tài chính là vấn đề luôn hiện hữu và là nguồn sống cho bất kỳ hoạt đông kinh tế nào, đặc biệt...
NGÀNH KẾ TOÁN – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI – HUTECH NĂM 2021 NGÀNH KẾ TOÁN – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY   Kế toán là gì và nhu cầu về việc làm của xã hội, vị trí việc làm? Về mặt học thuật, kế toán là quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành...
THÔNG TIN TUYỂN SINH BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI - HUTECH NĂM 2020 KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI TUYỂN SINH 4 NGÀNH 1. NGÀNH KẾ TOÁN 2. NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 3. NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 4. NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN Năm 2020, Trường Đại...
Thông báo V/v Hướng dẫn viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2017 VJIT Theo kế hoạch Thực tập tốt nghiệp VJIT HK2 2020-2021, Khoa Tài chính – Thương mại thông báo thời gian cụ thể buổi gặp hướng dẫn của bộ môn như sau:   Thời gian : 9h00 ngày thứ bảy 10/04/2021 Địa điểm :...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC