[THÔNG BÁO] NỘP ONLINE CÁC CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ - TIN HỌC - KỸ NĂNG ĐỐI VỚI SV ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2020 K.TC-TM

Chi tiết sinh viên vui lòng xem theo file đính kèm

14617086
Các tin khác
Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2A năm học 2023-2024 từ ngày 12/4 Từ ngày 12/4, sinh viên HUTECH có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2A năm học 2023-2024. Những ý kiến,...
Sinh viên HUTECH đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 năm học 2023-2024 Phòng Đào tạo HUTECH thông báo đến sinh viên Đại học chính quy Khóa 2022, 2023, Đại học liên thông, Đại học văn bằng hai về việc đăng ký học phần,...
×