[THÔNG BÁO] ĐĂNG KÝ MỞ LỚP THEO YÊU CẦU

THÔNG BÁO
Về thời gian nhận đăng ký mở lớp theo yêu cầu
--------------
 
Căn cứ Thông báo số 1901 ngày 03/06/2024 về việc đăng ký học phần, đóng học phí HK1 năm học 2024 – 2025 và Kế hoạch Đồ án, Thực tập tốt nghiệp của Khoa TC – TM.
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các khóa có nhu cầu mở lớp, học vượt trong HK1 năm học 2024 – 2025.
Nay, Khoa Tài chính – Thương mại thông báo mốc thời gian nhận đăng ký như sau:
 
TT Nội dung Thời gian nhận đăng ký
1 Mở lớp mở theo yêu cầu;
Đăng ký Đồ án, Thực tập tốt nghiệp
Từ ngày 15/06/2024 – đến hết 20/07/2024

Với lớp mở theo yêu cầu, sinh viên lập danh sách tối thiểu 30 sinh viên gửi về Khoa; riêng với các môn đồ án, thực tập tốt nghiệp sinh viên đăng ký liên hệ trực tiếp văn phòng Khoa Tài chính – Thương mại để được hướng dẫn đăng ký.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Tài chính – Thương Mại A-02.22 để được hướng dẫn.
Trân trọng./.
       
14617272
×