SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 09/2023. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO(V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 23/09/2023) Căn cứ theo Thông báo số 2682/TB-ĐKC ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học...
THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2023 - 2024 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1_ năm học 2023 - 2024 của sinh viên. Nay VP Khoa Tài Chính - Thương mại thông báo đến sinh viên kế hoạch -  thời gian nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:Thời gian...
Kế hoạch thực hiện Đồ án môn học Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024 Kế hoạch thực hiện Đồ án môn học chuyên ngành Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024:vui lòng xem chi tiết trong các file đính kèm của: - Kế hoạch Học kỳ Đợt 1: TẠI ĐÂY - Kế hoạch Học kỳ Đợt 2: TẠI ĐÂY
TB- Về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2023-2024 Sinh viên vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×