[THÔNG TIN] - Chương trình “Dám ước mơ – Chạm thành công” năm học 2023-2024

Được sự cho phép của Ban giám hiệu Nhà trường và nhận được sự quan tậm, hỗ trợ của quý Thầy Cô, mạnh thường quân, Phòng Công tác Sinh viên triển khai chương trình “Dám ước mơ – Chạm thành công” năm học 2023-2024
[THÔNG TIN] - Chương trình “Dám ước mơ – Chạm thành công” năm học 2023-2024 6

Đây là chương trình hỗ trợ sinh viên trong việc xác định, nuôi dưỡng, xây dựng ước mơ, khát vọng và phát hiện, định hướng lộ trình phát triển phù hợp với năng lực của bản thân; đồng thời tạo động lực để động viên tinh thần học tập và rèn luyện của sinh viên, Nhà trường thông báo về việc tổ chức chương trình “Dám ước mơ – Chạm thành công” năm học 2023-2024, với nội dung cụ thể như sau:
- Đối tượng: Sinh viên đang theo học tại Trường.
- Số lượng: 10 suất.
- Trị giá: 5.000.000đ – 10.000.000đ/suất.

- Thời gian:
- Thời gian nộp hồ sơ: đến 17g30, 18/03/2024 (thứ Hai).
- Vòng sơ loại: từ ngày 19/03 – 20/03/2024.
- Vòng phỏng vấn: từ ngày 21/03 – 22/03/2024.
- Vòng chung kết: ngày 25/03/2024 (thứ Hai)
- Trao học bổng: ngày 26/03/2024 (thứ Ba).
Xem thêm thông tin nội dung và tải biểu mẫu tại đây: https://www.hutech.edu.vn/phongctsv/thong-bao/14615541-70tb-ctsv-ve-viec-to-chuc-chuong-trinh-dam-uoc-mo-cham-thanh-cong-nam-hoc-2023-2024

14615645
×