[THÔNG BÁO] VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN CHUYÊN SÂU CỦA KHÓA 2021

THÔNG BÁO
(Về việc Đăng ký học phần chuyên sâu của khóa 2021)

Căn cứ vào Chương trình đào tạo, Kế hoạch giảng dạy năm học 2024-2025.
Nhằm phục vụ cho việc đăng ký các học phần của nhóm tự chọn trong khối “Kiến thức chuyên ngành” theo đúng nguyện vọng của sinh viên. Khoa Tài chính – Thương mại thông báo đến tất cả sinh viên các lớp khóa 2021 tập trung theo lịch để Khoa hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về nhóm học phần chuyên sâu. Lịch cụ thể như sau:
1. Đối tượng, thời gian, địa điểm:
 
STT ĐỐI TƯỢNG NGÀNH THỜI
GIAN
NGÀY PHÒNG
1 TẤT CẢ SV KHÓA 2021
(bao gồm cả SV đã đăng ký học vượt)
  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 18g00 Thứ 4
24/04/2024
Online
2
  • KẾ TOÁN
  • THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
  • KINH DOANH THƯƠNG MẠI
18g00 Thứ 5
25/04/2024
Online
 
2. Một số yêu cầu sinh viên thực hiện:
  • Xem chương trình đào tạo tại trang web:https://www.hutech.edu.vn/daotao  Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2021.
  • Trong buổi hướng dẫn, Khoa sẽ gửi link đăng ký, hạn đăng ký online đến hết ngày: 28/04/2024
  • Trường hợp nhóm học phần chuyên sâu có số lượng sinh viên đăng ký quá ít không đủ để tổ chức lớp học, sinh viên sẽ đăng ký lại vào nhóm học phần chuyên sâu khác.
  • Sinh viên ký tên vào danh sách chọn nhóm học phân chuyên sâu cho Lớp trưởng. Lớp trưởng tổng hợp nộp về Khoa từ ngày: 29/04/2024 – 03/05/2024 (trong giờ hành chính).
 
* Lưu ý: Sau khi đã đăng ký nhóm học phần chuyên sâu, sinh viên KHÔNG được thay đổi nguyện vọng
14616289
×