Sinh viên HUTECH đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 năm học 2023-2024

Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo đến sinh viên Đại học chính quy Khóa 2022, 2023, Đại học liên thông, Đại học văn bằng hai về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 năm học 2023-2024. Đợt đăng ký đầu tiên bắt đầu từ ngày 04/4.
 
Sinh viên HUTECH đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 năm học 2023-2024 9
Sinh viên bắt đầu đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 năm học 2023-2024 đợt đầu tiên từ ngày 04/4

 
Nội dung đăng ký học phần Học kỳ 3 năm học 2023-2024
 
- Các học phần bắt buộc trong học kỳ sẽ được Phòng Đào tạo đăng ký sẵn cho sinh viên.
 
- Sinh viên đăng ký học phần tự chọn (chính khóa) và đăng ký học lại, học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa.
 
- Sinh viên xem thời khóa biểu được công bố tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ vào mục Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký. Sinh viên được quyền tự do đăng ký các học phần thuộc chương trình đào tạo theo ngành và khóa học của mình.
 
Hình thức đăng ký học phần
 
- Đăng ký học phần trực tuyến tại địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/.
 
- Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:
 
Tên tài khoản (account): mã số sinh viên.
Mật khẩu mặc định (password): Ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyyyy (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên)
Ví dụ: sinh viên có Mã số sinh viên là 1611145234 và năm sinh là 01/10/1993 thì nhập: 01101993.
 
*Lưu ý: Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần khai báo email (bắt buộc) và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không khai báo email và đổi mật khẩu mặc định sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân. Trong trường hợp đăng nhập tài khoản không thành công, sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được hỗ trợ cấp lại mật khẩu mới.
 
Thời hạn đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại, học vượt
 

>>>Đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại
 
Sinh viên tự đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại trực tuyến từ 09h00 ngày 04/4 đến 23h00 ngày 12/4/2024 với các đợt đăng ký học phần chính thức như sau:
 
  • Đợt 1 từ ngày 04/4 - 07/4/2024: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2022 các Khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng, Hàn Quốc học, Trung Quốc học, Công nghệ thông tin, Kiến trúc - Mỹ thuật, Tiếng Anh, Luật, Hệ thống thông tin quản lý, Điều dưỡng & Xét nghiệm, Viện Kỹ thuật HUTECH.
 
  • Đợt 2 từ ngày 05/4 - 08/4/2024: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2022 các Khoa Quản trị kinh doanh, Marketing - Kinh doanh quốc tế, Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Tài chính - Thương mại, Nhật Bản học, Xây dựng, Truyền thông và Thiết kế, Thú y - Chăn nuôi, Viện Khoa học ứng dụng HUTECH, Viện Âm nhạc và Nghệ thuật.
 
  • Đợt 3 từ ngày 07/4 - 10/4/2024: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2023 các Khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng, Hàn Quốc học, Trung Quốc học, Công nghệ thông tin, Kiến trúc - Mỹ thuật, Tiếng Anh, Luật, Hệ thống thông tin quản lý, Điều dưỡng và Xét nghiệm, Viện Kỹ thuật HUTECH, Trung tâm Giáo dục thể chất.
 
  • Đợt 4 từ ngày 08/4 - 11/4/2024: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2023 các Khoa Quản trị kinh doanh, Marketing - Kinh doanh quốc tế, Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Tài chính - Thương mại, Nhật Bản học, Xây dựng, Truyền thông và Thiết kế, Thú y - Chăn nuôi, Viện Khoa học ứng dụng HUTECH, Viện Âm nhạc và Nghệ thuật.  
 
  • Đợt 5 từ ngày 09/4 - 12/4/2024: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2022, 2023 của Khoa Dược, Viện Công nghệ Việt - Nhật, sinh viên ĐH liên thông, ĐH văn bằng hai.
 
- Từ 09h00 ngày 22/4/2024, Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký học phần tự chọn (các lớp được mở và các lớp bị hủy) tại địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/
- Từ 09h00 ngày 22/4 đến 23h00 ngày 25/4/2024, sinh viên đăng ký điều chỉnh đối với các lớp học phần tự chọn bị hủy và đăng ký học phần bổ sung. Hình thức đăng ký trực tuyến.
 
>>>Đăng ký học vượt
 
Sinh viên xem Chương trình đào tạo và Danh mục học phần tương đương để kiểm tra điều kiện học phần học trước, học phần song hành và tự đăng ký học vượt qua mạng trong thời hạn đăng ký học phần chính thức. Sinh viên cần liên hệ Khoa/Viện quản lý ngành để được tư vấn về chương trình đào tạo trước khi đăng ký học phần.
 
Thời hạn hủy đăng ký học phần và rút đăng ký học phần
 
>>>Hủy đăng ký học phần
 
- Sinh viên được quyền hủy đăng ký học phần theo nguyện vọng cá nhân theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần. Sinh viên không phải đóng học phí các học phần đã được chấp nhận hủy đăng ký. Việc hủy học phần cần thực hiện trước khi đóng học phí.
 
- Trường hợp sinh viên được phê duyệt bảo lưu kết quả học tập, chuyển điểm hoặc miễn học đối với các học phần bắt buộc đã được Phòng Đào tạo đăng ký sẵn trong tài khoản cá nhân, sinh viên cần hủy các học phần này trong thời hạn quy định.
 
- Thời hạn hủy đăng ký học phần: 29/4 - 09/5/2024.
 
- Hình thức hủy đăng ký học phần: tại website http://hocvudientu.hutech.edu.vn/.
 
>>>Rút đăng ký học phần
 
- Phòng Đào tạo giải quyết rút đăng ký học phần cho sinh viên theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần. Việc rút học phần không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Học phí các học phần đã rút không được hoàn lại.
 
- Thời hạn rút đăng ký học phần: 15/7 - 21/7/2024.
 
- Hình thức rút đăng ký học phần: tại website http://hocvudientu.hutech.edu.vn/.

 
Sinh viên HUTECH đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 năm học 2023-2024 160
Sinh viên cần theo dõi lịch đăng ký học phần và đóng học phí để thực hiện theo đúng thời gian quy định
 
Thời hạn đóng học phí học kỳ 3

 
Học phí học kỳ = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt
 
- Từ ngày 29/4/2024, sinh viên truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp sinh viên có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì sinh viên cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.
 
- Thời hạn đóng học phí Học kỳ 3: từ ngày 29/4 - 10/5/2024.
 
- Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng. Để đóng học phí, sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 7 tài khoản của trường mở tại Ngân hàng theo chi tiết sau:
 
ĐƠN VỊ HƯỞNG: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH
SỐ TÀI KHOẢN
NGÂN HÀNG
1068 259 999
Vietcombank - CN Tân Sơn Nhất
112 000 005 193
Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
1600 201 058 790
Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
119 219 681 270 12
Techcombank - Chi nhánh Thắng lợi TP.HCM
315109 9999
BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
303 600 888
ACB - Chi nhánh TP.HCM
060 180 090 099
Sacombank - Chi nhánh Trung Tâm
Nội dung: họ tên sinh viên, mã số sinh viên
VD: Nguyễn Văn A, 192015678
 
 
*Lưu ý:  Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viên, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần).
 
Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí theo hướng dẫn của Phòng Tài chính và nộp đơn tại website http://hocvudientu.hutech.edu.vn/  từ ngày 29/4 - 09/5/2024.

 
Trong thời gian đăng ký học phần, sinh viên gặp khó khăn cần tư vấn, hỗ trợ đăng ký, vui lòng liên hệ tại:
Bộ phận Hỗ trợ học vụ, Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh
Thời gian làm việc:
Sáng: 7h30-11h30 (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
Chiều: 13h30-16h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
Tối: 17h00-19h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • Saigon Campus: Phòng B-01.04 (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)
  • Thu Duc Campus: Sảnh E1 (Khu Công nghệ cao TP.HCM, Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức)
Hotline: (028) 5445 2222
 
TT. Truyền thông 

 
14616021
×