SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2019 – 2020 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2019 – 2020 Mã MH: ACC520       Thực tập tốt nghiệp ĐH Kế toán – Nhóm 01,02,03,04,05,06,07 Mã MH:...
HƯỚNG DẪN PD3 LỚP VJIT HK2 2018-2019 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ DỰ ÁN 3- KHÓA 2015 VJIT NĂM HỌC 2018 – 2019 Mã MH:  JACC520 - Thực tập tốt nghiệp ĐH Kế toán Mã MH:  JFIN529 - Thực tập tốt nghiệp ĐH Tài chính - Ngân hàng Mã...
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2_ NĂM HỌC 2018 – 2019 LỚP TỐI Sinh viên xem chi tiết Kế hoạch tại file đính kèm Sinh viên tra cứu thông tin giảng viên hướng dẫn tại đây https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25
Danh sách phân công GVHD Thực tập tốt nghiệp khóa 2015 ĐH - Ngành Kế toán, Ngành Tài chính - Ngân hà Sinh viên xem danh sách tại đây Sinh viên không có tên trong danh sách liên hệ VPK từ ngày 08/1/2019 đến 10/01/2019. - Nhóm trưởng nhận hồ sơ gửi Gv hướng dẫn lúc 8h00 -> 16h30 ngày 10/01/2019 tại VPK KT-TC-NH....
Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp (402) – MÃ MH: 464074 – Nhóm: 01, 02 - NGÀNH TC - NH Sinh viên xem danh sách tại đây Nhóm trưởng nhận hồ sơ GVHD lúc 18g00-17g30, ngày 19/10/2018 tại Văn phòng Khoa  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC