ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI – HUTECH NĂM 2021 NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY   Thương mại điện tử là gì?      Như chúng ta đã biết, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là của cuộc Cách mạng công nghiệp...
NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI – HUTECH NĂM 2021 NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY   Sự khác nhau giữa Ngành Kinh doanh thương mại và Thương mại điện tử     Nếu ngành Thương mại điện tử gắn liền với hoạt động giao dịch,...
NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI – HUTECH NĂM 2021 NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – ĐẠI HỌC CHÍNH QUYNhu cầu việc làm của xã hội và vị trí việc làm Như chúng ta đã biết, tài chính là vấn đề luôn hiện hữu và là nguồn sống cho bất kỳ hoạt đông kinh tế nào, đặc biệt...
NGÀNH KẾ TOÁN – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI – HUTECH NĂM 2021 NGÀNH KẾ TOÁN – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY   Kế toán là gì và nhu cầu về việc làm của xã hội, vị trí việc làm? Về mặt học thuật, kế toán là quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành...
THÔNG TIN TUYỂN SINH BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI - HUTECH NĂM 2020 KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI TUYỂN SINH 4 NGÀNH 1. NGÀNH KẾ TOÁN 2. NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 3. NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 4. NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN Năm 2020, Trường Đại...
Ngành Kinh doanh thương mại   1. NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI LÀ GÌ?  Kinh doanh thương mại là ngành gắn liền với hoạt động bán hàng, quản trị bán lẻ, quản lý kho, khảo sát hàng,...
Ngành Thương mại điện tử   1. NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ GÌ? Thương mại điện tử (E-commerce, Electronic commerce) là hình thái hoạt động thương mại bằng phương pháp điện tử, là sự mua bán...
Ngành Tài chính ngân hàng   1. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LÀ GÌ?Tài chính ngân hàng là ngành học khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC