SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK1 2020-2021 Sinh viên xem giảng viên hướng dẫn theo đường link sau : https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25 Hướng dẫn : - Chọn năm học  : 2020-2021 - click vào ô "Tôi không...
THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2020 - 2021 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1_ năm học 2019 - 2020 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch -  thời gian nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:   Thời...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1 2020-2021 SV xem chi tiết kế hoạch thực hiện đồ án môn học HK1 2020-2021  file đính kèm
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 2020-2021 Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm. Ghi chú : thời gian buổi hướng dẫn chung - lớp ngày 9h30 ngày 23/09/2020 , phòng A-08.14 - lớp tối 18h00 ngày 23/09/2020 , phòng A-05.14
Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021 Sinh viên xem chi tiết thông báo tại : http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i91215-thong-bao-ve-viec-dang-ki-hoc-phan,-dong-hoc-phi-hoc-ki-1-nam-hoc-20202021.aspx
Tra cứu giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp HK2B khóa 16VJIT & HK3 2019-2020 Hướng dẫn xem: SV vào đường lick : https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25 - Chọn năm học : 2019-2020 - click chọn ô "Tôi không phải người máy" để xác nhận - Xem...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC