SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
Kế hoạch đồ án các môn học HK2 2019-2020 (update ngày 29/02/2020) Sinh viên xem kế hoạch chi tiết file đính kèm: Ghi chú : Lịch gặp giảng viên hướng dẫn (2 buổi gặp giảng viên của các môn đồ án theo qui đinh) , sẽ được đưa vào portal cá nhân của sinh viên trong tuần đầu tiên của...
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2019 – 2020 (update ngày 29/02/2020) KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2019 – 2020 Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp của HK2 2019-2020. Khoa thông báo đến tất cả sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp HK2 theo dõi và thực hiện theo kế hoạch...
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 2019-2020 Sinh viên tra cứu giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập TN HK2 2019-2020  theo đường link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25 Hướng dẫn:  - Bước 1...
HUTECH tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy Học kỳ 1B năm học 2019 - 2020 Từ ngày 6/1/2020, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường.  ...
Lịch nộp bài thu hoạch và lịch thi môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank THÔNG BÁO Lịch nộp bài thu hoạch và lịch thi môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank Sinh viên khoá 2016 Ngành Tài chính Ngân hàng và khoá 2017 (học vượt) theo dõi lịch nộp bài thu hoạch...
TB Về lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020 đối với Học viên - Sinh viên Căn cứ vào biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2019-2020 của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với Học viên - Sinh...
THÔNG BÁO Về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 Đợt B năm học 2019-2020 - Thời gian công bố lịch thi Học kỳ 1 Đợt B Lịch thi học kỳ 1 Đợt B sẽ được cung cấp lên tài khoản cá nhân sinh viên vào ngày 23/12/2019. Sinh viên xem lịch thi cá nhân và lịch thi toàn trường được công bố tại...
TB Về việc triển khai kế hoạch viết bài thu hoạch môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank THÔNG BÁO Về việc triển khai kế hoạch viết bài thu hoạch môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank   Sinh viên khoá 2016 Ngành Tài chính Ngân hàng và khoá 2017 (học vượt) theo dõi và...
TB Về hình thức đánh giá môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank THÔNG BÁO Về hình thức đánh giá điểm quá trình và cuối kỳ môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank   Sinh viên khoá 2016 Ngành Tài chính Ngân hàng và khoá 2017 (học vượt) theo dõi...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC