SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
TB THOI GIAN NOP ONLINE CAC CHUNG CHI DIEU KIEN NGOAI NGU TIN HOC CÁC BẠN XEM CHI TIẾT TRONG FILE ĐÍNH KÈM NHÉ!
Thông báo- V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 17/06/2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM     KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 17/06/2023   Căn...
TB v/v đăng ký học phần, đóng học phí - Học kỳ 3 năm học 2022-2023 - Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA LỄ TỐT NGHIỆP T03/2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM     KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 25/03/2023   Căn cứ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC