SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 20/06/2020 THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp chiều thứ bảy ngày 20/06/2020 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo kế hoạch tổ chức Lễ  trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng và...
HƯỚNG ĐẪN ĐỒ ÁN HK2 2019-2020 SINH VIÊN XEM FILE ĐÍNH KÈM
Hướng dẫn sinh viên nộp đơn học vụ HK1 2019-2020 Sinh viên xem chi tiết file hướng dẫn đính kèm phía dưới Sinh viên đăng nhập nộp đơn xét học vụ theo đường link: http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn/
Thông báo hướng dẫn viết báo cáo TTTN cho sinh viên khóa 2016 VJIT Sinh viên lớp 16DTCJA1 & 16DKTJA1 xem chi tiết TB tại file đính kèm
KẾ HOẠCH TTTN KHÓA 2016 VJIT HK2 2019-2020 Sinh viên xem chi tiết file đính kèm
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2019 – 2020 (update ngày 28/03/2020) KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2019 – 2020 Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp của HK2 2019-2020. Khoa thông báo đến tất cả sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp HK2 theo dõi và thực hiện theo kế hoạch...
Hướng dẫn GV,SV sử dụng phần mềm zoom Sinh viên có thể xem hướng dẫn sử dụng phầm mềm zoom theo đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=U3cLDyFXFEA   Hoặc xem chi tiết file hướng dẫn đính kèm:
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 2019-2020 Sinh viên tra cứu giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập TN HK2 2019-2020  theo đường link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25 Hướng dẫn:  - Bước 1...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC