Vị trí ghế ngồi sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp sáng thứ bảy 08-06-2019

Sinh viên tra cứu vị trí ngồi theo đường link sau:

https://tracuu.hutech.edu.vn
Chọn : năm học 2018-2019-> nhập mã số sinh viên để xem vị trí ghế ngồi (số ghê gắn mặt sau của ghế)


* Sinh viên dự lễ TN ngồi đúng ghế qui định để thuận tiện khi đọc tên lên sân khấu nhận bằng.

14583144