Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2A năm học 2023-2024 từ ngày 12/4

Từ ngày 12/4, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2A năm học 2023-2024. Những ý kiến, đóng góp của các bạn sẽ là căn cứ quan trọng để Nhà trường kịp thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại và ngày càng cải tiến chất lượng giáo dục.
 
Đây là hoạt động được triển khai định kỳ nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. Theo đó, đợt khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2A năm học 2023-2024 sẽ bắt đầu từ ngày 12/4/2024 và kết thúc vào 19/5/2024.

 
Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2A năm học 2023-2024 từ ngày 12/4 22
Sinh viên cần tham gia đóng góp ý kiến để đảm bảo quyền lợi và góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy
 
*Lưu ý: Tất cả sinh viên phải thực hiện khảo sát, đóng góp ý kiến như là căn cứ quan trọng để Ban Giám hiệu và lãnh đạo Nhà trường kịp thời điều chỉnh, cải tiến và ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường. Sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ không được xem điểm thi kết thúc học phần.
 
Sinh viên tham gia khảo sát và đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2A năm học 2023-2024 bằng cách thực hiện theo các bước sau:

>>> Bước 1: Truy cập website: www.hutech.edu.vn → chọn mục Sinh viên → Chọn Ý kiến SV về HĐGD của GV hoặc vào đường link www.sinhvien.hutech.edu.vn
>>> Bước 2: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản để thực hiện khảo sát
>>> Bước 3: Đóng góp ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo từng môn học.
 
Tin: Hoài Như
TT. Truyền thông
14616479
×