THÔNG BÁO Đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 năm học 2023-2024

Trường thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 năm học  2023-2024 áp dụng cho sinh viên ĐH chính quy khóa 2022, 2023, ĐH liên thông, ĐH văn bằng hai như sau: 
1. Kế hoạch giảng dạy và thi Học kỳ 3 
 Thời gian học của Học kỳ 3 năm học 2023-2024 kéo dài trong 5 tuần (tuần 48-52), từ ngày 15/7 - 18/8/2024, thi trong 1 tuần (tuần 53), từ ngày 19/8 - 25/8/2024. 
2. Nội dung đăng ký học phần
− Các học phần bắt buộc trong học kỳ sẽ được Phòng Đào tạo đăng ký sẵn cho sinh viên.
− Sinh viên đăng ký học phần tự chọn (chính khóa) và đăng ký học lại, học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa. 
Sinh viên xem thời khóa biểu được công bố tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ vào mục Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký. Sinh viên được quyền tự do đăng ký các học phần thuộc chương trình đào tạo theo ngành và khóa học của mình. 
3. Cách thực hiện đăng ký học phần qua mạng
− Đăng ký học phần qua mạng tại địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/.
− Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau: 
▪ Tên tài khoản (account): mã số sinh viên. 
▪ Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào  tài khoản lần đầu tiên): Ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyyyy. 
Ví dụ, sinh viên có Mã số sinh viên là 1611145234 và năm sinh là 01/10/1993  thì nhập: 01101993. 
Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần khai báo email (bắt buộc) và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân  của mình. Nếu sinh viên không khai báo email và đổi mật khẩu mặc định  sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.
Trong trường hợp  =đăng nhập tài khoản không thành công, sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được hỗ trợ cấp lại mật khẩu mới.
− Trong thời gian đăng ký học phần qua mạng, sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ đăng ký qua mạng, liên hệ tại phòng B-01.04 (Bộ phận Hỗ trợ học vụ - Trung tâm TVTS) hoặc liên hệ số điện thoại (028) 5445 2222 trong giờ làm việc theo quy định của Trường: Sáng 7h30-11h30 (Thứ Hai đến Thứ Bảy); chiều 13h30-16h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu);  Tối 17h00-19h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu). 
Các bạn xem thông báo chi tiết theo File đính kèm bên dưới.
 
14615729
×