THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2020 - 2021

Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa thời gian và địa điểm nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:
  • Thời gian nhận sách:
Từ ngày 03/03/2021 đến ngày 17/03/2021.
+ Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng ( 8g00 đến 11g00); Chiều (14g00 đến 16g30)
+ Thứ 7: Sáng (8g00 đến 11g00)
  • Địa điểm:  Phòng  B-03.09  – khu B ( Cơ sở ĐBP )
    -   Quy trình nhận sách:
* Khóa 2018, 2019 & 2020, Văn phòng khoa cấp Danh sách và phát sách cho cán bộ lớp ( Cán bộ lớp cho SV ký tên và phát tài liệu theo Danh sách sinh viên nhận tài liệu )
* Khóa 2017 và các khóa còn lại cá nhân sinh viên ký nhận tài liệu theo danh sách.
Lưu ý:
  • Thông báo này áp dụng cho tất cả sinh viên có TKB học 2 đợt A & B của HK2 năm học 2020 – 2021.
  • Sau thời gian trên khoa sẽ không giải quyết cho các trường hợp nhận sách trễ
                    VĂN PHÒNG KHOA
14590198
×