THÔNG BÁO V/v gặp mặt của Ban chủ nhiệm, các Trưởng ngành với sinh viên khóa 2020

Nhằm thực thiện chỉ đạo của nhà Trường về việc chăm sóc, hỗ trợ, lắng nghe sinh viên, giải đáp thắc mắc của sinh viên. Khoa TC-TM thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2020
Nôi dung buổi gặp mặt:
  • Triển khai nội dung Chương trình đào tạo khóa 2020
  • Kế hoạch đào tạo HK2 2020-2021
  • Giải đáp thắc mắc của sinh viên về các vấn đề liên quan CTĐT
Thời gian:
STT Ngành Thời Gian Phòng
1 Ngành Thương mại điện tử 17h30 Thứ hai  07/12/2020 A-05.01
2 Ngành Kinh doanh thương mại 17h30 Thứ ba   08/12/2020 A-05.01
3 Ngành Kế toán 17h30 Thứ tư  16/12/2020 A-08.20
4 Ngành Tài chính – Ngân hàng 17h30 Thứ sáu 18/12/2020 A-08.20
 
 Đề nghị các sinh viên khóa 2020 có mặt đầy đủ và đúng giờ theo lịch cụ thể như trên. 
14588764
×