Tin Tức Sự Kiện
TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI TÌM GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Vào sáng ngày 30/6/2020, Khoa Xây dựng đã tổ chức Buổi tọa đàm với chủ đề "Cải tiến đồ án tốt nghiệp nhóm ngành xây dựng" nhằm hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của GV và SV trong Khoa.

Hoạt Động Sinh Viên
LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2023

Vào ngày 27/6/2020, Liên chi hội Sinh viên Khoa Xây Dựng-Hutech đã tổ chức Đại hội đại biểu Nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội là dịp tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ cũ, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào sinh viên Khoa Xây dựng.     Cũng dịp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC