NCKH - GIẢNG VIÊN
SEMINAR CHUYÊN ĐỀ (THÁNG 10/2019) Thời gian: 8h30, Thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2019 Địa điểm: B.13-08 Trình bày: các GV Khoa Xây dựng (TS. Hà Minh Tuấn, ThS. Phạm Bá Tùng, TS. Phùng Văn Phúc) TS. Hà Minh Tuấn ThS. Phạm Bá Tùng...
SEMINAR CHUYÊN ĐỀ (THÁNG 4/2019) Báo cáo: ThS Nguyễn Thành Trung (Tổ trưởng Bộ môn Nền móng) Đề tài: Một số biện pháp trong thi công hố đào sâu
SEMINAR CHUYÊN ĐỀ (THÁNG 11/2018) Trình bày: ThS Hồ Lê Huy Phúc (Bộ môn Cơ học) Đề tài: Phân tích giới hạn và thích nghi kết cấu
DANH SÁCH ĐỀ TÀI GIẢNG VIÊN (HỘI NGHỊ KHCN HUTECH 2018) DANH SÁCH TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2018 (Ngày 20 tháng 7 năm 2018)   Stt Họ và tên tác giả  (in đậm: GV Khoa Xây...
SEMINAR CHUYÊN ĐỀ (THÁNG 10/2018) Thời gian: 09h00 - 10h30, thứ năm 4/10/2018 Địa điểm: A-08.15 Trình bày: ThS Nguyễn Hoàng Phương Đề tài: Tính toán tải trọng giới hạn tấm sàn BTCT dùng phần tử HCT và Tiêu chuẩn Nielsen
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC