SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 08/01/2021 (CHO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM 2021) QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 08/01/2021 (CHO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM 2021) - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ là:...
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2021 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 07H00, SÁNG THỨ BẢY (03/04/21) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 19/12/2020 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 13H30, CHIỀU THỨ BẢY (19/12/20) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 04/07/2020 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 13H30, CHIỀU THỨ BẢY (04/07/20) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM DỰ LỄ:...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ĐỢT THÁNG 5/2020) Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng các hệ CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 mong muốn thực hiện Đồ án tốt nghiệp - đợt tháng 5/2020 - vui lòng lưu ý các nội dung sau: Nộp...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG HỒ SƠ TRƯỚC KHI NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THÔNG BÁO V/v BỔ SUNG HỒ SƠ THIẾU TRƯỚC KHI NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT TN THÁNG 08-09-10/ 2019 Bước 1: Truy cập link tra cứu hồ sơ => Kiểm tra ô "Hồ sơ thiếu" xem mình còn thiếu hồ sơ hay không?...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 07/09/2019 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 07H30, SÁNG THỨ BẢY (07/09/19) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM DỰ LỄ:...
THÔNG BÁO DANH SÁCH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2019 1. THỜI GIAN TỔ CHỨC SÁNG THỨ BẢY (08/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC THỨ 5 (06/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00 THỨ 6 (07/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 16H00 3. THỜI GIAN...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 08/06/2019 .1. THỜI GIAN TỔ CHỨC SÁNG THỨ BẢY (08/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC THỨ 4 (05/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00 THỨ 5 (06/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00 THỨ 6...
TB VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2019 - LẦN 2 1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP: - SINH VIÊN NỘP LỆ PHÍ: 250.000 ĐỒNG TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH 2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC: - THỜI GIAN: TỪ 06/03/2019 - 08/03/2019 - ĐỊA ĐIỂM: VP KHOA XÂY DỰNG - A.03.32 3....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC