SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 07/09/2019 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:07H30, SÁNG THỨ BẢY (07/09/19) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ- SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM DỰ LỄ:...
THÔNG BÁO DANH SÁCH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2019 1. THỜI GIAN TỔ CHỨCSÁNG THỨ BẢY (08/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H302. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤCTHỨ 5 (06/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00THỨ 6 (07/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 16H003. THỜI GIAN...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 08/06/2019 .1. THỜI GIAN TỔ CHỨCSÁNG THỨ BẢY (08/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H302. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤCTHỨ 4 (05/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00THỨ 5 (06/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00THỨ 6...
TB VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2019 - LẦN 2 1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP:- SINH VIÊN NỘP LỆ PHÍ: 250.000 ĐỒNG TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC:- THỜI GIAN: TỪ 06/03/2019 - 08/03/2019- ĐỊA ĐIỂM: VP KHOA XÂY DỰNG - A.03.323....
TB NHẮC LẠI NỘP ONLINE CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 14DXD, 14DXC THÔNG BÁOVỀ VIỆC NỘP ONLINE CÁC CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY1. Đối tượng nộp chứng chỉ:- Sinh viên Đại học chính quy khóa 2014 các lớp 14DXD, 14DXC2. Hình...
TB VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2019 1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP:- SINH VIÊN NỘP LỆ PHÍ: 250.000 ĐỒNG TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC:- THỜI GIAN: TỪ 06/03/2019 - 08/03/2019- ĐỊA ĐIỂM: VP KHOA XÂY DỰNG - A.03.323....
TB NỘP ONLINE CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 14DXD, 14DXC THÔNG BÁOVỀ VIỆC NỘP ONLINE CÁC CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY1. Đối tượng nộp chứng chỉ:- Sinh viên Đại học chính quy khóa 2014 các lớp 14DXD, 14DXC2. Hình...
THÔNG BÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP: 14D2XD01,14LDXD02, HOCLAI_T30 Sinh viên Lớp: 14D2XD01, 14LDXD02, HOCLAI_T30 có mặt lúc 17h00 ngày 04/10/2016 tại Phòng B11.11 để nghe Thầy Toàn triển khai môn: Thực tập tốt nghiệp. Đề nghị sinh viên các lớp trên có mặt đầy đủ và đúng giờ.
TRA CỨU THÔNG TIN XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 09/2016 Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 09/2016Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp theo đường link:  http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep Sinh viên đã đủ điều kiện...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC