SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 29/06/2024 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 29/06/2024 - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ là: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng). Từ...
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 23/03/2024 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 23/03/2024 - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ là: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng). Từ...
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 16/12/2023 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 16/12/2023 Cập nhật: Lễ phục tốt nghiệp các bạn liên hệ văn phòng khoa tại khu E (ThuDuc Campus) để nhận. - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện...
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 23/09/2023 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 23/09/2023 Cập nhật: Lễ phục tốt nghiệp các bạn liên hệ văn phòng khoa tại khu E (ThuDuc Campus) để nhận. - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A...
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 24/06/2023 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 24/06/2023 Cập nhật: Lễ phục tốt nghiệp các bạn liên hệ văn phòng khoa tại khu E (ThuDuc Campus) để nhận. - Sinh...
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 24/06/2023 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 24/06/2023 Cập nhật: Lễ phục tốt nghiệp các bạn liên hệ văn phòng khoa tại khu E (ThuDuc Campus) để nhận. - Sinh...
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 18/03/2023 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 18/03/2023 Cập nhật: Lễ phục tốt nghiệp các bạn liên hệ văn phòng khoa tại khu E (ThuDuc Campus) để nhận. - Sinh...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 24/09/2022 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 24/09/2022 - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ là: 300.000đ (Ba trăm nghìn...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 25/06/2022 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 25/06/2022 - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ là: 300.000đ (Ba trăm nghìn...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 19/03/2022 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 19/03/2022 (CHO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM 2022) - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×