SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2021 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 07H00, SÁNG THỨ BẢY (03/04/21) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 19/12/2020 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 13H30, CHIỀU THỨ BẢY (19/12/20) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 04/07/2020 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 13H30, CHIỀU THỨ BẢY (04/07/20) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM DỰ LỄ:...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ĐỢT THÁNG 5/2020) Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng các hệ CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 mong muốn thực hiện Đồ án tốt nghiệp - đợt tháng 5/2020 - vui lòng lưu ý các nội dung sau: Nộp...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG HỒ SƠ TRƯỚC KHI NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THÔNG BÁO V/v BỔ SUNG HỒ SƠ THIẾU TRƯỚC KHI NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT TN THÁNG 08-09-10/ 2019 Bước 1: Truy cập link tra cứu hồ sơ => Kiểm tra ô "Hồ sơ thiếu" xem mình còn thiếu hồ sơ hay không?...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 07/09/2019 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 07H30, SÁNG THỨ BẢY (07/09/19) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM DỰ LỄ:...
THÔNG BÁO DANH SÁCH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2019 1. THỜI GIAN TỔ CHỨC SÁNG THỨ BẢY (08/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC THỨ 5 (06/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00 THỨ 6 (07/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 16H00 3. THỜI GIAN...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 08/06/2019 .1. THỜI GIAN TỔ CHỨC SÁNG THỨ BẢY (08/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC THỨ 4 (05/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00 THỨ 5 (06/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00 THỨ 6...
TB VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2019 - LẦN 2 1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP: - SINH VIÊN NỘP LỆ PHÍ: 250.000 ĐỒNG TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH 2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC: - THỜI GIAN: TỪ 06/03/2019 - 08/03/2019 - ĐỊA ĐIỂM: VP KHOA XÂY DỰNG - A.03.32 3....
TB NHẮC LẠI NỘP ONLINE CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 14DXD, 14DXC THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ONLINE CÁC CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 1. Đối tượng nộp chứng chỉ: - Sinh viên Đại học chính quy khóa 2014 các lớp 14DXD, 14DXC 2. Hình...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC