SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 25/06/2022 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 25/06/2022 - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ là: 300.000đ (Ba trăm nghìn...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 19/03/2022 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 19/03/2022 (CHO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM 2022) - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 08/01/2021 (CHO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM 2021) QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 08/01/2021 (CHO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM 2021) - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ là:...
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2021 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 07H00, SÁNG THỨ BẢY (03/04/21) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 19/12/2020 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 13H30, CHIỀU THỨ BẢY (19/12/20) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 04/07/2020 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 13H30, CHIỀU THỨ BẢY (04/07/20) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM DỰ LỄ:...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ĐỢT THÁNG 5/2020) Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng các hệ CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 mong muốn thực hiện Đồ án tốt nghiệp - đợt tháng 5/2020 - vui lòng lưu ý các nội dung sau: Nộp...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG HỒ SƠ TRƯỚC KHI NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THÔNG BÁO V/v BỔ SUNG HỒ SƠ THIẾU TRƯỚC KHI NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT TN THÁNG 08-09-10/ 2019 Bước 1: Truy cập link tra cứu hồ sơ => Kiểm tra ô "Hồ sơ thiếu" xem mình còn thiếu hồ sơ hay không?...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 07/09/2019 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 07H30, SÁNG THỨ BẢY (07/09/19) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM DỰ LỄ:...
THÔNG BÁO DANH SÁCH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2019 1. THỜI GIAN TỔ CHỨC SÁNG THỨ BẢY (08/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC THỨ 5 (06/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00 THỨ 6 (07/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 16H00 3. THỜI GIAN...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC