SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 19-20 - 17DXDA1 - NHÓM 03 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 03 LỚP 17DXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 25/06/2020           + BUỔI...
LỊCH HỌC BÙ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 19-20 - 17DQXA1 - NHÓM 05 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN HỌC BÙ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 05 LỚP 17DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 18/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG B.09.03.- Lưu...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 19-20 - 17DXDA3 - NHÓM 04 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 04 LỚP 17DXDA3 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 18/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG E1.03.01.-...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 20/06/2020 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:07H30, SÁNG THỨ BẢY (20/06/20) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ- SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM DỰ LỄ:...
HỦY LỊCH HỌC BÙ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 19-20 - 17DQXA1 - NHÓM 05 - THẦY HIỆP - HỦY THỜI GIAN HỌC BÙ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 05 LỚP 17DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 02/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 07 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.07.04.  
LỊCH HỌC BÙ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 19-20 - 17DQXA1 - NHÓM 05 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN HỌC BÙ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 05 LỚP 17DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 02/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 07 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.07.04.-...
THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THÁNG 5/2020 Sinh viên các ngành Xây dựng và Cầu đường vui lòng xem danh sách đủ điều kiện nhận ĐATN theo các file đính kèm bên dưới. Sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp lực 9h00 sáng thứ 2 ngày 18/5/2020 tại phòng...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CET443 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_45 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP MÃ MÔN HỌC CET443 NHÓM 01 LỚP DOAN_45 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 4 NGÀY 13/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.04.-...
THÔNG BÁO SINH VIÊN NGÀNH CẦU ĐƯỜNG K15 ĐỢT 2, NGÀNH QLXD K16 ĐĂNG KÝ ĐATN (đợt T5/2020)  - Sinh viên Ngành Kỹ thuật công trình giao thông k15 đợt 2:  nộp đơn xin nhận đề tài tốt nghiệp và bảng điểm do Phòng Đào tạo cấp. Từ ngày 11/05/2020 đến hết ngày 15/05/2020 (biểu mẫu nhận đề tài tốt...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC