THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - NGÀNH: KTXD - LỚP: 14DKX01 LỊCH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP 14DKX01 - THỜI GIAN: THỨ NĂM, NGÀY 26/04/18 BẮT ĐẦU TIẾT 2 - ĐỊA ĐIỂM: 1. PHÒNG A-06.14 - THẦY LƯƠNG TOÀN HIỆP 2. PHÒNG A-04.31 - THẦY TRƯƠNG CÔNG THUẬN 3. PHÒNG A-06.15 - CÔ...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HỌC KỲ 2 - NHÓM 06 - LỚP 14DXD02 (THẦY THUẬN) - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG LỚP 14DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO  THỨ SÁU NGÀY 20/04/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 10 TẠI PHÒNG A-04.10. - Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 nếu sinh viên...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - 424075 - HỌC KỲ 2 - NHÓM 01 - LỚP 16D2XD01 (THẦY GIANG) - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 LỚP 16D2XD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO THỨ SÁU NGÀY 20/04/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 13 TẠI PHÒNG B-08.08. - Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 nếu sinh viên không đi...
DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ ĐÁTN KHÓA 2015D2XD01 ĐỢT 2 NGÀNH : DD & CN - Các sinh viên bảo vệ đầu tiên có mặt 6h30 tại hội đồng vào Thứ sáu ngày 20/04/2018 để chuẩn bị bảo vệ. - Hội đồng bắt đầu làm việc từ lúc 07h00 - Sinh viên ăn mặc chỉnh tề trong buổi bảo vệ: * Nam sinh: mặc...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - 424077 - HỌC KỲ 2 - LỚP 15LDXD01 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG LỚP 15LDXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO  CHỦ NHẬT NGÀY 22/04/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 7 TẠI PHÒNG A-04.29. - Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 nếu sinh viên...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HỌC KỲ 2 - NHÓM 04 - LỚP 16HXD02 (THẦY NHÂN) - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG LỚP 16HXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO  THỨ BẢY NGÀY 21/04/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 13 TẠI PHÒNG B-07.05. - Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 nếu sinh viên...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HỌC KỲ 2 - NHÓM 03 - LỚP 16HXD01 (THẦY THUẬN) - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG LỚP 16HXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO  THỨ HAI NGÀY 16/04/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 13 TẠI PHÒNG A-07.30. - Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 nếu sinh viên...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KỸ CẦU THÉP - CET442 - HỌC KỲ 2 - LỚP 15DXC01 - NHÓM 01 - THẦY CẢNH TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN CẦU THÉP LỚP 15DXC01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO  THỨ NĂM NGÀY 19/04/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 10 TẠI PHÒNG B-09.06. - Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 nếu sinh viên không đi...
DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ ĐÁTN KHÓA 2015D2XD01 ĐỢT 1 NGÀNH : DD & CN - Các sinh viên bảo vệ đầu tiên có mặt 6h30 tại hội đồng vào Thứ BẢY ngày 14/04/2018 để chuẩn bị bảo vệ. - Hội đồng bắt đầu làm việc từ lúc 07h00 - Sinh viên ăn mặc chỉnh tề trong buổi bảo vệ: * Nam sinh: mặc...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HỌC KỲ 2 - NHÓM 05 - LỚP 14DXD01 (THẦY NHÂN) - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG LỚP 14DXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO  THỨ HAI NGÀY 16/04/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 10 TẠI PHÒNG B-12.09. - Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 nếu sinh viên...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC