THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (424091) - NHÓM 01 - LỚP 16D2XD01 - THẦY TOÀN THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỨ NĂM NGÀY 18/10/2018 TẠI PHÒNG B-12.03 LÚC 17H300 - Lưu ý: đây là đợt HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 18 - 19) nếu sinh viên...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CT - CET449 - HK1(18-19)- LỚP 16CXD,16DXDA1,A2 - NHÓM 702,703 -THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 702, 703 LỚP 16CXDA1, 16DXDA1, 16DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 19/10/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 13H00...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KTTC - CET447 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16DKXE1 - NHÓM 701 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KTTC MÃ MÔN HỌC CET447 NHÓM 701 LỚP 16DKXE1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 16/10/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG B-08.08. THỨ 3 NGÀY...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TCTC - (J)CET453 - HK1 - NH18-19 - LỚP 15DXD02,15DXDJ01 - NHÓM 702,601 - THẦY THUẬN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453, JCET453 NHÓM 702, 601 LỚP 15DXD01, 15DXDJ01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 16/10/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 8 LÚC 13H00 TẠI...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TCTC - 424083 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16D2XD02, 16LDXD01 - NHÓM 01,02 - THẦY THUẬN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01, 02 LỚP 16D2XD02, 16LDXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  CHỦ NHẬT NGÀY 14/10/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 8 LÚC 13H00 TẠI PHÒNG...
THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (424091) - NHÓM 01 - LỚP 16D2XD01 - THẦY TOÀN THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỨ NĂM NGÀY 11/10/2018 TẠI PHÒNG A-05.02 LÚC 17H00 - Lưu ý: đây là đợt HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 18 - 19) nếu sinh viên...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT 2 - CET445 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 15DXD02 - NHÓM 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN BTCT2 NHÓM 02 LỚP 15DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ BẢY NGÀY 13/10/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 4 LÚC 09H00 TẠI PHÒNG A-06.14. THỨ TƯ NGÀY 17/10/2018, BẮT ĐẦU...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - 424075 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16D2XD02 - NHÓM 01 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 NHÓM 01 LỚP 16D2XD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 09/10/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B-07.04. - Lưu ý: đây là đợt...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TCTC - 424083 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16D2XD02, 16LDXD01 - NHÓM 01,02 - THẦY THUẬN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01, 02 LỚP 16D2XD02, 16LDXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  CHỦ NHẬT NGÀY 07/10/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 8 LÚC 13H00 TẠI PHÒNG...
DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐATN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG 15D2XD02 ĐỢT 2 SINH VIÊN XEM DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ BẢO VỆ THEO FILE ĐÍNH KÈM: - HỘI ĐỒNG 1: B10.05 - HỘI ĐỒNG 2: B11.07 - HỘI ĐỒNG 3: B11.10 + SINH VIÊN CÓ MẶT LÚC 6H30 NGÀY 05/10/2018 + SINH VIÊN ĂN MẶC LỊCH SỰ: - ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC