THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO NỘP BỔ SUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - CET558,424099 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_51,17D2XDB1,17LDXDA1 - NHÓM 01,02 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN NỘP BỔ SUNG BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC CET558, 424099 NHÓM 01, 02 LỚP DOAN_51, 17D2XDB1, 17LDXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  TỪ NGÀY 13/08/2020 - 18/08/2020 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - JCET444 - HK3 - NH 19-20 - DOAN_15 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC JCET444 NHÓM 01 LỚP DOAN_15 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 13/08/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.07....
LỊCH HỌC ĐA KIẾN TRÚC - ARH427 - HK3 - NH 19-20 - NHÓM 01 - THẦY TÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC MÃ MÔN HỌC ARH427 NHÓM 01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  CHỦ NHẬT NGÀY 16/08/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG A.11.01. - Lưu ý: đây là đợt...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - JCET444 - HK3 - NH 19-20 - DOAN_15 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC JCET444 NHÓM 01 LỚP DOAN_15 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 06/08/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.07....
LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - CET558,424099 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_51,17D2XDB1,17LDXDA1 - NHÓM 01,02 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC CET558, 424099 NHÓM 01, 02 LỚP DOAN_51, 17D2XDB1, 17LDXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 2 NGÀY 03/07/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2A - NH 19-20 - 17DQXA1 - NHÓM 05 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 05 LỚP 17DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 30/07/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 07 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.09. -...
LỊCH HỌC ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK2 - NH 19-20 - 17DXDA2 - NHÓM 03 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 03 LỚP 17DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 30/07/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG E1.05.16. - Lưu...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2A - NH 19-20 - 17DXDA2 - NHÓM 06 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 06 LỚP 17DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 24/07/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 02 LÚC 08H00 TẠI PHÒNG E1.03.04. -...
THÔNG BÁO SINH VIÊN HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC (ARH427) - NHÓM 01 - LỚP 19HXDA1 - THẦY TRUNG SINH VIÊN HỌC LỚP ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC (ARH427) LỚP: 19HXDA1 NHÓM MÔN HỌC: 01 MÃ GIẢNG VIÊN: TN10191271 ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN: THẦY NGUYỄN QUỐC TRUNG (0903 406 276) ĐỂ SẮP XẾP LỊCH HỌC CHO LỚP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC