THÔNG BÁO MỚI
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK3 (HÈ) - LỚP HOCHE_271 - NHÓM 01 - THẦY THUẬN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÓM 01 LỚP HOCHE_271 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI HỌC KỲ 3 (HÈ) VÀO CHỦ NHẬT NGÀY 22/07/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 4 TẠI PHÒNG B-08.08. - Lưu ý: đây là...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CT DD&CN - 424079 - HK2,HK3(HÈ) - LỚP 16LDXD01, 02 - NHÓM 02, 01 - CÔ HẠNH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP CỦA HK2 NHÓM 02 LỚP 16LDXD01 VÀ HK3 (HÈ) NHÓM 01 LỚP 16D2XD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5...
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT 2 - 424074 - HK3 (HÈ) - LỚP HOCHE_268 - NHÓM 02 - THẦY TOÀN NGÀY BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG THÉP 2 - 424074 - NHÓM 02 - LỚP HOCHE_268 VÀO THỨ 2 (20/08) LÚC 08H00. SINH VIÊN THEO DÕI WEB KHOA XÂY DỰNG ĐỂ BIẾT PHÒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN. BUỔI HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN THỨ 5 (20/07) VÀ THỨ 7...
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT 1 - 424073 - HK3 (HÈ) - LỚP HOCHE_267 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN NGÀY BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG THÉP 1 - 424073 - NHÓM 01 - LỚP HOCHE_267 VÀO THỨ 5 (16/08) LÚC 08H00. SINH VIÊN THEO DÕI WEB KHOA XÂY DỰNG ĐỂ BIẾT PHÒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN. BUỔI HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN THỨ 6 (20/07) LỚP ĐƯỢC...
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT 1 - CET444 - HK3 (HÈ) - LỚP HOCHE_525 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN NGÀY BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG THÉP 1 - CET444 - NHÓM 01 - LỚP HOCHE_525 VÀO THỨ 6 (17/08) LÚC 08H00. SINH VIÊN THEO DÕI WEB KHOA XÂY DỰNG ĐỂ BIẾT PHÒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN. BUỔI HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN THỨ 6 (20/07) LỚP ĐƯỢC...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - 424075 - HK3 (HÈ) - LỚP 17LDXDA1,DA_XD_T1 - NHÓM 02,03 - THẦY NAM - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 NHÓM 02, 03 LỚP 17LDXDA1, DA_XD_T1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ TƯ NGÀY 18/07/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A-06.10. THỨ TƯ...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT 2 - 424074 - HK3 (HÈ) - LỚP HOCHE_268 - NHÓM 02 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN BTCT2 NHÓM 02 LỚP HOCHE_268 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ BA NGÀY 17/07/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 6H30 TẠI PHÒNG A-05.14. THỨ NĂM NGÀY 19/07/2018, BẮT...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT 1 - CET444 - HK3 (HÈ) - LỚP HOCHE_525 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN BTCT1 NHÓM 01 LỚP HOCHE_525 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ HAI NGÀY 16/07/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG A-05.14. THỨ TƯ NGÀY 18/07/2018, BẮT...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT 1 - 424073 - HK3 (HÈ) - LỚP HOCHE_267 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN BTCT1 NHÓM 01 LỚP HOCHE_267 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ HAI NGÀY 16/07/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 6H30 TẠI PHÒNG A-05.14. THỨ TƯ NGÀY 18/07/2018, BẮT...
THÔNG BÁO DS SV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - LỚP 14DXD01, 02, 03, 04 VÀ 14DXC01 - NHÓM 01,03,04,05,06 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỜI GIAN 16/07/2018 - 10/09/2018 SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH (THEO FILE ĐÍNH KÈM) GẶP MẶT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀO LÚC THỨ NĂM NGÀY 12/07/2018 TẠI PHÒNG...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC