THÔNG BÁO MỚI
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT1,BTCT2 - CET444,CET445 - HK2 - NH 18-19 - 17DXCA1,16CXDA1 - NHÓM A01,01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1, KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET444, CET445 NHÓM A01, 01 LỚP 17DXCA1, 16CXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 2 NGÀY...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2019 1. THỜI GIAN TỔ CHỨC SÁNG THỨ BẢY (08/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC THỨ 5 (06/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00 THỨ 6 (07/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 16H00 3. THỜI GIAN...
LỊCH HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - 424091 - HK2 - NH18-19 - 17HXDA1,17HXDB1,16D2XD02,16LDXD01 - NHÓM 01,02,03,04 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN PHỔ BIẾN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC 424091 NHÓM 01, 02, 03, 04 LỚP 17HXDA1, 17HXDB1, 16D2XD02, 16LDXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 2 NGÀY 20/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT1 - CET444 - HK2 - NH 18-19 - 17DXDA1,17DXDA2 - NHÓM A02,A03 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM A02, A03 LỚP 17DXDA1, 17DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 14/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT - 424099 - HK2 - NH 18-19 - HOCLAI55 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP MÃ MÔN HỌC 424099 NHÓM 01 LỚP HOCLAI55 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 10/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A-05.01....
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT2 - 424074 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02, 17D2XDB1 - NHÓM 01, 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424074 NHÓM 01, 02 LỚP 16LDXD02, 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 14/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT1 - CET444 - HK2 - NH 18-19 - 17DXCA1 - NHÓM A01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM A01 LỚP 17DXCA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 14/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG B-09.08....
LỊCH HỌC ĐA CẦU THÉP - CET442 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 16DXCA1 - NHÓM 701 - THẦY HÙNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN CẦU THÉP MÃ MÔN HỌC CET442 NHÓM 701 LỚP 16DXCA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 16/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG E1-03.06. - Lưu...
THÔNG BÁO SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP BẢN VẼ LÀM ĐATN NGÀNH DD&CN Sinh viên lớp VB2, LIÊN THÔNG, CQ (theo file đính kèm) đã đủ điều kiện nộp bản vẽ để nhận đồ án tốt nghiệp: - Sinh viên đến văn phòng Khoa XD để đăng ký tên đề tài (tên công trình và 04 bản vẽ kiến trúc khổ...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CT DD & CN - 424079 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 17LDXDA1,17D2XDB1 - NHÓM 01,02 - THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP MÃ MÔN HỌC 424079 NHÓM 01, 02 LỚP 17LDXDA1, 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 07/05/2019, BẮT ĐẦU...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC