THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO - Lịch hướng dẫn và giao đề Đồ án Kết cấu thép - CET446 - nhóm A01;A02 - GV: Thầy Giang THÔNG BÁO Lịch hướng dẫn và giao đề Đồ án Kết cấu thép - CET446 - nhóm A01;A02 - GV: Thầy Giang - Thời gian: 7g30 sáng thứ 6 ngày 8/3/2024 - Phòng: E1-05.06
THÔNG BÁO - Sinh viên có TKB Môn học: Autocad (CAP201) - nhóm 01 - GV: Cô Kim Anh THÔNG BÁO Sinh viên có TKB Môn học: Autocad (CAP201) - nhóm 01 - GV: Cô Kim Anh - Buổi đầu tiên: Ngày 7/3/24 (Thứ 5) lúc 14h - Hình thức học online: GG meet (sẽ được thông báo sau)...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP(CET443), ĐA CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (CET445) - LỚP THẦY TOÀN THÔNG BÁO Sinh viên có lịch học ĐA Kết cấu bê tông cốt thép 2 - CET445 - Nhóm 03 - GV: Thầy Toàn - Lớp 22D2XDA1 - Thời gian: 18h00 - 01/03/2024 - Phòng: A-06.10...
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 23/03/2024 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 23/03/2024 - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ là: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng). Từ...
THÔNG BÁO Sinh viên có lịch học môn ĐA Tổ chức thi công (nhóm 4) - GV: thầy Nguyễn Việt Tuấn THÔNG BÁO  Sinh viên có lịch học môn ĐA Tổ chức thi công - GV: thầy Nguyễn Việt Tuấn : nhóm 4 (lớp 22D2XDA1) ;  - Thời gian: (18h00) 2 buổi tối thứ ba; thứ năm (27; 29 /2/2024). - LINK GOOGLE MEET :...
THÔNG BÁO SINH VIÊN CÓ TKB MÔN HỌC "ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC - ARH - NHÓM 01' HK2 NH 2023-2024 THÔNG BÁO SINH VIÊN CÓ TKB MÔN HỌC "ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC - ARH - NHÓM 01' HK2 - Thời gian: 11h00, ngày 05/03/2024 - Phòng: E1-03.04 - Lưu ý: SV tham gia lớp học đúng giờ - Thông tin...
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - Nhóm 2, 3, 5 - LỚP THẦY VIỆT TUẤN   LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - Nhóm 2, 3, 5 - GV: Thầy Việt Tuấn - Thời gian: Ca 1+2, ngày 26/12/2023 (Thứ 3) - Phòng: B-13.07 - Thời gian: Ca 3+4, ngày 26/12/2023...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - NHÓM 01 - MÃ LỚP DOAN-19 - Thầy Hưng   LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - NHÓM 01 - MÃ LỚP DOAN-19 - GV: Thầy Hưng - Thời gian: Ca 3+4, ngày 21/12/2023 - Phòng: E1-03.01
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - NHÓM 02,03,05 - LỚP THẦY VIỆT TUẤN   LỊCH HỌC ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - NHÓM 02,03,05 - LỚP THẦY VIỆT TUẤN THỜI GIAN: Online từ 14h - 17h20 chiều thứ tư (13/12/2023). LINK: https://meet.google.com/qtq-vkjt-sqj
Thông báo Lịch học ĐA Kỹ thuật thi công- NHÓM 02,03,05 - Lớp thầy Việt Tuấn THÔNG BÁO Link học ĐA Kỹ thuật thi công- NHÓM 02,03,05 - Lớp thầy Việt Tuấn - Thời gian: chiều thứ tư (06/12/2023) từ 13h15- 17h20 - Học online: Để tham gia cuộc họp video, hãy nhấp vào...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×