THÔNG BÁO MỚI
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC - 424076 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH 18-19 - DOAN_03 - NHÓM 01 - THẦY ĐÌNH MINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC MÃ MÔN HỌC 424076 NHÓM 01 LỚP DOAN_03 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 25/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.06. THỨ 5 NGÀY...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - HK3 - NH 18-19 - DOAN_09 - NHÓM 01 - THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 01 LỚP DOAN_09 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 26/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.09.09. -...
THÔNG BÁO HỌC BÙ CƠ HỌC KẾT CẤU 1 (EGM102) - NHÓM 01 - HK3 - HOCHE_325 - THẦY THIỆN THÔNG BÁO HỌC BUF MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU 1 1 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - MÃ MÔN HỌC: EGM102 - NHÓM 01 - LỚP: HOCHE_325 - THỜI GIAN NGHỈ: THỨ 3 (16/07/2019) - CA 1, 2         ...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - 424075 - HK3 - NH 18-19 - DOAN_02 - NHÓM 01 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424075 NHÓM 01 LỚP DOAN_02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 4 NGÀY 24/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG B.08.07. - Lưu...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2015 - CET559 Thông báo thêm cho SV K15 các thông tin như sau:   1. Các bạn K15 đóng học phí cho học phần "Thực tập TN ngành KTXD CTGT - Mã học phần CET579 - 3 tín chỉ - 770.000 đồng/1 tín chỉ" 2. Thời gian đóng học phí: từ...
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC VẼ KỸ THUÂT (CET134) - NHÓM 01 - HK3 - HOCHE_322 - CÔ CÔI THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT - HỌC KỲ HÈ (HK3) - MÃ MÔN HỌC: CET134 - NHÓM 01 - LỚP: HOCHE_322 - THỜI GIAN NGHỈ: THỨ 5 (18/07/2019) - CA 3, 4...
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH (CET104) - NHÓM 01 - HK3 - HOCHE_317 - THẦY HIỆP THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH - MÃ MÔN HỌC: CET104 - NHÓM 01 - LỚP: HOCHE_317 - THỜI GIAN NGHỈ: THỨ 2 (15/07/2019) - CA 1, 2 - THỜI GIAN ĐI HỌC LẠI: THỨ 4 (17/07/2019) - CA 1, 2...
LỊCH HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - CET558 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH-18-19 - 15DXD01, 15DXD02, 15DXDJ01 - NHÓM 01,02 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN PHỔ BIẾN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC CET558 NHÓM 01, 02 LỚP 15DXD01, 15DXD02, 15DXDJ01VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 7 NGÀY 20/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT1 - 424073,CET444 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH 18-19 - DOAN_01,DOAN_98 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC 424073, CET444 NHÓM 01 LỚP DOAN_01, DOAN_98 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 19/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 06H00 TẠI...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC - 424076 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH 18-19 - DOAN_03 - NHÓM 01 - THẦY ĐÌNH MINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC MÃ MÔN HỌC 424076 NHÓM 01 LỚP DOAN_03 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 4 NGÀY 17/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.07. - Lưu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC