THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO THAM QUAN CÔNG TRÌNH - 424087 - 01 - 16LDXD01 - HK2 (18 - 19) THÔNG BÁO THAM QUAN CÔNG TRÌNH - 424087 - 01 - 16LDXD01 - HK2 (18-19) THỜI GIAN THAM QUAN: THỨ SÁU (29/03/19) VÀO LÚC: 06H45 ĐỊA ĐIỂM: CÔNG TY BÊ TÔNG HÙNG VƯƠNG (ĐỒNG NAI) - NHÀ MÁY THÉP VIỆT NHẬT...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 16DXDA2 - NHÓM 703 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 703 LỚP 16DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 19/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG B-14.04. - Lưu...
LỊCH BÙ THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG - 421037 - HK2 - 18-19 - LỚP 16LDXD02,17HXDB1 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP THÔNG BÁO LỊCH DẠY BÙ MÔN THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG LỚP: 16LDXD02, 17HXDB1 THỜI GIAN: CA 1, 2 NGÀY: 17/03/2019 ĐỊA ĐIỂM: B-10.06
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 15DXD02 - NHÓM 02 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 02 LỚP 15DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 15/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG B-14.04. THỨ 6 NGÀY...
LỊCH HỌC ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 18-19 - 16DXDA4,16DQXA1 - NHÓM 701,704 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 701, 704 LỚP 16DXDA4, 16DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 12/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 16DXDA2 - NHÓM 703 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 703 LỚP 16DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 12/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG A-04.28. - Lưu...
TB VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2019 - LẦN 2 1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP: - SINH VIÊN NỘP LỆ PHÍ: 250.000 ĐỒNG TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH 2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC: - THỜI GIAN: TỪ 06/03/2019 - 08/03/2019 - ĐỊA ĐIỂM: VP KHOA XÂY DỰNG - A.03.32 3....
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 15DXD02 - NHÓM 02 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 02 LỚP 15DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 08/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG B-09.07. - Lưu...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ AUTOCAD - CAP201 - HK2 - NHÓM 703 - 16CXDA1, 16DXDA4 - CÔ LINH THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ MÔN AUTOCAD - CAP201 - HK2 - NHÓM 703 - 16CXDA1, 16DXDA4 - CÔ LINH THỜI GIAN: 01/03/2019, ca 1 - 2 (tiết bắt đầu tiết 2) ĐỊA ĐIỂM: A-10.02/2 NGÀY NGHỈ: 02/03/2019  
LỊCH BẢO VỆ ĐA NỀN VÀ MÓNG CT - CET449 - HK1(18-19)- LỚP 16CXD,16DXDA1,A2 - NHÓM 702,703 -THẦY TRUNG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 702, 703 LỚP 16CXDA1, 16DXDA1, 16DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 28/02/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC