THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - LỚP THẦY VIỆT TUẤN THÔNG BÁO: - LỊCH NỘP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG: + 20DXDA2 (NHÓM 2): sáng thứ hai (05/06/2023). + 20DQXA1 (NHÓM 3) : sáng thứ ba...
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 24/06/2023 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 24/06/2023 Cập nhật: Lễ phục tốt nghiệp các bạn liên hệ văn phòng khoa tại khu E (ThuDuc Campus) để nhận. - Sinh...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH (nhóm 01 - CET449) - LỚP THẦY TRUNG THÔNG BÁO Lịch học Đồ án Nền và móng công trình (nhóm 01 - CET449) - lớp thầy Trung Thời gian: tiết 7-11, ngày 12/05/2023...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - LỚP CÔ THÙY LINH THÔNG BÁO Lịch học Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 (CET444) (nhóm 01,02) - Cô Thùy Linh - HỌC ONLINE - Lớp: 21DXDA1, 21DXDA2 - Thời...
THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (THÁNG 04/2023 - ĐỢT 02) - KỸ THUẬT XÂY DỰNG Khoa Xây dựng công bố danh sách chính thức sinh viên các ngành Kỹ thuật xây dựng & Kỹ thuật Công trình Xây...
THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (THÁNG 04/2023 - ĐỢT 02) - QLXD & Kinh tế XD Khoa Xây dựng công bố danh sách chính thức sinh viên các ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý Xây...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 (CET444) (nhóm 01, 02) - Cô Thùy Linh THÔNG BÁO Lịch học Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 (CET444) (nhóm 01, 02) - Cô Thùy Linh - Lớp: 21DXDA1, 21DXDA2 - Thời gian: Ca 3-4,...
THÔNG BÁO Lịch học Đồ án định giá xây dựng công trình (ECO413) (nhóm 01, 02) - lớp Cô Kha THÔNG BÁO Lịch học Đồ án định giá xây dựng công trình (ECO413) (nhóm 01, 02) - lớp Cô Kha - Lớp: 20DKXA1, 20DQXA1 - Thời gian: Ca 2, ngày...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - LỚP THẦY NHÂN THÔNG BÁO Lịch học Đồ án Tổ chức thi công - lớp thầy Nhân - Lớp: 20DKXA1 - Thời gian: tiết 7-11, ngày 24/04/2023 - Phòng: E1-03.08...
CẬP NHẬT LỊCH HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH (Nhóm 01 - CET449) - LỚP THẦY TRUNG THÔNG BÁO (Cập nhật) Lịch gặp GVHD Đồ án Nền và móng công trình (nhóm 01 - CET449) - lớp thầy Trung Thời gian: tiết 7-11, ngày 21/04/2023...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC