THÔNG BÁO MỚI
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - JCET444 - HK1 - NH 19-20 - 17DXDJA1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC JCET444 NHÓM 01 LỚP 17DXDJA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 7 NGÀY 11/01/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG...
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (424075) - HỌC KỲ 1 - NH 19-20 - 17D2XDB1 - NHÓM 01 - THẦY TUẤN NAM LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (424075) Thời gian: từ 8h00, Chủ nhật, ngày 12 tháng 1 năm 2020 Địa điểm: phòng A.05-14 Lưu ý: Tất cả SV nộp bài từ đầu giờ, sau đó chờ đến lượt bảo vệ. SV nộp muộn sẽ không...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - JCET444 - HK1 - NH 19-20 - 17DXDJA1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC JCET444 NHÓM 01 LỚP 17DXDJA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 03/01/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG A.05.10....
THÔNG BÁO NỘP BÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PD3  + Thời gian:  14h00 đến 16h00, chiều Thứ sáu ngày 03/01/2020  + Địa điểm:  VP. Khoa Xây dựng Sản phẩm nộp bao gồm:   + Toàn bộ tài liệu thuyết minh, bản vẽ bản CHÍNH THỨC có ký tên...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK1 - NH 19-20 - 18D2XDA1 - NHÓM 01 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 01 LỚP 18D2XDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ BẢY NGÀY 04/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG A.04.28. -...
THÔNG BÁO SINH VIÊN NỘP BÀI ĐATN KHÓA 2015 SINH VIÊN NỘP BÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP VÀ NGÀNH CẦU ĐƯỜNG - NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP:  + ĐỢT 1:  nộp bài CHIỀU từ 12h00 đến 16h00 ngày 30/12/2019 phòng...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK1 - NH 19-20 - 17D2XDB1 - NHÓM 01 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ BẢY NGÀY 28/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG A.06.15. -...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK1 - NH 19-20 - 17DKXA1 - NHÓM 01 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 01 LỚP 17DKXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 26/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 07H00 TẠI PHÒNG A.07.02. - Lưu...
LỊCH DUYỆT ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK1 - 19-20 - 17LDXDA1, 17HXDB1 - NHÓM 02, 03 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN DUYỆT ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 02, 03 LỚP 17LDXDA1, 17HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 4 NGÀY 25/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT 2 - CET445 - HK1 - NH 19-20 - 18HXDA1 - NHÓM 01 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 01 LỚP 18HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 2 NGÀY 23/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG A.05.10....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC