THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - LỚP THẦY VIỆT TUẤN Thông báo lịch học Đồ án Tổ chức thi công - Lớp thầy Việt Tuấn - Thời gian: Bắt đầu lúc 7h30 - Lưu ý: SInh viên đi học đúng giờ, tham gia đầy đủ.  
Lịch bảo vệ ĐA Kết cấu thép 2 - Lớp thầy Giang THÔNG BÁO Lịch bảo vệ ĐA Kết cấu thép 2 - Lớp thầy Giang Thời gian: 7h00, ngày 15/03/2023 Phòng: B-10.08 Lưu ý: SV đi đúng giờ, có điểm danh.
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 04/2023) Thông báo dành cho sinh viên các hệ chính quy/ liên thông/ văn bằng 2, thuộc các ngành sau đây: Kỹ thuật xây...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC BUỔI CUỐI MÔN ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (CET446) - LỚP THẦY GIANG THÔNG BÁO Sinh viên theo dõi lịch học Đồ án kết cấu thép 2 (CET446) - Lớp Thầy Giang * Buổi học cuối Thời gian: tiết 7 , ngày 03/03/2023 Phòng: B-09.05...
THÔNG BÁO [Cập nhật] Sinh viên theo dõi lịch học Đồ án kết cấu thép 2 (CET446) - Lớp Thầy Giang THÔNG BÁO [Cập nhật] Sinh viên theo dõi lịch học Đồ án kết cấu thép 2 (CET446) - Lớp Thầy Giang Thời gian: tiết 7-11 , ngày 24/02/2023 Phòng: E1-06.04 Lưu...
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 18/03/2023 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 18/03/2023 Cập nhật: Lễ phục tốt nghiệp các bạn liên hệ văn phòng khoa tại khu E (ThuDuc Campus) để nhận. - Sinh...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN, KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - LỚP THẦY HƯNG THÔNG BÁO Sinh viên theo dõi lịch học Lớp Thầy Hưng - Đồ án kết cấu bê tông cốt thép (cet443) nhóm 01,02, lớp 19DKIA1,19DKIA2 - Kết cấu...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - LỚP THẦY TOÀN THÔNG BÁO Sinh viên theo dõi lịch học Lớp Thầy Toàn - Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 - lớp 20DXDA1, 20DXDA2 sinh viên...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC (ARH427) - LỚP THẦY CÔNG CHÍNH THÔNG BÁO Sinh viên có TKB lịch học đồ án kiến trúc (ARH427) - Lớp thầy Chính Theo dõi lịch học bên dưới. Lưu ý: Sinh viên tham gia đầy...
THÔNG BÁO [CẬP NHÂT] LỊCH GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (CET446) - LỚP THẦY GIANG THÔNG BÁO [Cập nhật] Sinh viên theo dõi lịch học Đồ án kết cấu thép 2 (CET446) - Lớp Thầy Giang Lưu ý: Sinh viên có mặt đúng giờ.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC