GIẢNG VIÊN - THÔNG BÁO GIẢNG VIÊN
TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN - NHÂN VIÊN GIÁO VỤ 1. Tuyển dụng giảng viên bộ môn Cơ học - Số lượng: 03 - Mô tả công việc: giảng dạy các môn Cơ học lý thuyết, Cơ học kết cấu, Cơ học và sức bền vật liệu... Yêu cầu: - Có bằng Thạc sĩ đúng chuyên môn ngành Kỹ thuật...
BỘ MÔN THI CÔNG THÔNG BÁO MỜI GIẢNG Bộ môn Thi công - Khoa Xây dựng thông báo mời GV thỉnh giảng cho một số học phần về thi công - Các học phần: Máy xây dựng & An toàn lao động, Thực tập công nhân kỹ thuật - Mô tả công việc: giảng dạy lý thuyết...
TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN - NHÂN VIÊN KHOA XÂY DỰNG 1. Tuyển dụng giảng viên Bộ môn Cơ học - Số lượng: 02 - Mô tả công việc: giảng dạy các môn Cơ học lý thuyết, Cơ học kết cấu, Cơ học và sức bền vật liệu... Yêu cầu: - Có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành Kỹ thuật xây...
TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CƠ HỌC Tuyển dụng giảng viên bộ môn Cơ học - Số lượng: 02 - Mô tả công việc: giảng dạy các môn Cơ học lý thuyết, Cơ học kết cấu, Cơ học và sức bền vật liệu... Yêu cầu: - Có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành Kỹ thuật xây...
TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN THỰC HÀNH Tuyển dụng Giảng viên thực hành - Số lượng: 01 - Mô tả công việc: phụ trách công tác phòng Thí nghiệm, giảng dạy các môn Thí nghiệm về Xây dựng Yêu cầu - Có bằng Thạc sĩ của một trong các ngành Kỹ thuật công...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×