SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
LỊCH HỌC BÙ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET106 - HK2 - NH 19-20 - 18HXDB1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC BÙ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET106 NHÓM 01 LỚP 18HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 26/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.09.05. -...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2 - NH 19-20 - 18HXDB1 - NHÓM 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 02 LỚP 18HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  CHỦ NHẬT NGÀY 28/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 08H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HƯỚNG DẪN MÔN THAM QUAN CÔNG TRÌNH - 424087 - HK2 - NH 19-20 - 17LDXDA1 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN HƯỚNG DẪN MÔN THAM QUAN CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC 424087 NHÓM 01 LỚP 17LDXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 19/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.08.08....
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_44 - NHÓM 01 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 01 LỚP DOAN_44 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 7 NGÀY 20/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG B.09.07. - Lưu...
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC LỚP KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (CET106) - 18HXDB1 - NHÓM 01 - CÔ LINH THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN HỌC: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (CET106) NHÓM MÔN HỌC: 01 LỚP: 18HXDB1 NGHỈ HỌC CA 5 THỨ SÁU (05/06/2020) PHÒNG: B-09.05 GIẢNG VIÊN: NGUYỄN THỊ THÙY LINH SINH VIÊN ĐI HỌC...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2 - NH 19-20 - 18HXDB1 - NHÓM 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 02 LỚP 18HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 04/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A.06.11....
LỊCH BẢO VỆ BỔ SUNG ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK1 - NH 19-20 - 18HXDA1 - NHÓM 01 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN BẢO VỆ BỔ SUNG ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 01 LỚP 18HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 4 NGÀY 03/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_44 - NHÓM 01 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 01 LỚP DOAN_44 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 19/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.05.09. - Lưu...
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC LỚP QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (421031) - 17D2XDB1 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN HỌC: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (421031) NHÓM MÔN HỌC: 01 LỚP: 17D2XDB1 NGHỈ HỌC CA 5 THỨ NĂM (14/05/2020) PHÒNG: B-08.02 GIẢNG VIÊN: LƯƠNG TOÀN HIỆP SINH VIÊN ĐI HỌC LẠI BÌNH...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_44 - NHÓM 01 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 01 LỚP DOAN_44 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 12/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.05.10. THỨ 5 NGÀY...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC