SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
LỊCH BẢO VỆ ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - HK1B - NH 20-21 - 19HXDA1 - NHÓM 01 - THẦY TRUNG THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 01 LỚP 19HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 29/01/2021, BẮT...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK1B - NH 20-21 - 18HXDB1, 18D2XDA1 - NHÓM 03 - THẦY TUẤN THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 03 LỚP 18HXDA1, 18D2XDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - CET444 - HK1B - NH 20-21 - DOAN_100 - NHÓM 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM 02 LỚP DOAN_100 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK1B - NH 20-21 - 19HXDA1 - NHÓM 04 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 04 LỚP 19HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK1B - NH 20-21 - 19HXDA1 - NHÓM 04 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 04 LỚP 19HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
THÔNG BÁO NGHỈ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK1B - NH 20-21 - 19HXDA1 - NHÓM 04 - CÔ LINH THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 04 LỚP 19HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
THÔNG BÁO NGHỈ MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 - EGM106 - HK1B - NH 20-21 - HOCLAI_T123 - NHÓM 01 - THẦY PHÚC THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 MÃ MÔN HỌC EGM106 NHÓM 04 LỚP HOCLAI_T123 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  CHỦ NHẬT NGÀY 13/12/2020, BẮT...
LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG - CET120 - HK1A - NH 20-21 - 18D2XDA1 - NHÓM 02 - THẦY TUẤN LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG (CET120) Thời gian: từ 18h00, Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2020 Địa điểm: phòng B.08-02 Lưu ý: Tất cả SV không đi sẽ không có thắc mắc khiếu...
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN KỸ THUẬT THI CÔNG - CET114 - HK1 - NH 20-21 - NHÓM 07 - LỚP 18HXDB1 - THẦYHIỆP THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN KỸ THUẬT THI CÔNG (CET114) Thời gian: Ca 1-2, ngày 27/09/2020 Địa điểm: phòng B-08.04 Lưu ý: Sinh viên đi học bình thường lại từ ngày 04/10/2020
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2B - NH 19-20 - 18D2XDA1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 01 LỚP 18D2XDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 01/09/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.10.06....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×