SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ MÔN "THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU" (EGM308) - 18HXDB1 - NHÓM 01 - THẦY TÙNG MÔN THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆULỚP 18HXDB1NGHỈ HỌC:  CA 3, 4  NGÀY THỨ 7 (12/10/2019) - R1.01.12
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÔN "VẼ KỸ THUẬT" (CET134) - 19HXDA1 - NHÓM 04 - CÔ TRÚC MÔN VẼ KỸ THUẬTLỚP 19HXDA1NGHỈ HỌC:  CA 5  NGÀY THỨ 2 (07/10/2019) - B.06.11   
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÔN "THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG" - 17LDXDA1 - THẦY HIỆP MÔN THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG LỚP 17LDXDA1NGHỈ HỌC:                    CA 5  NGÀY THỨ 7...
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÔN "KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG" - 17LDXDA1 - THẦY HƯNG MÔN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG  LỚP 17LDXDA1NGHỈ HỌC: CA 5  NGÀY THỨ 7 (21/09/2019)PHÒNG HỌC: B-09.04
LỊCH NHẬN ĐỀ TÀI ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - 424075 - HỌC KỲ 1 - NH 19-20 - 17HXDB1 - NHÓM 02 - THẦY GIANG - THỜI GIAN GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424075 NHÓM 02 LỚP 17HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 4 NGÀY 18/09/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.08.03.-...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - CET444 - HỌC KỲ 1 - NH 19-20 - 18D2XDA1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM 01 LỚP 18D2XDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 4 NGÀY 11/09/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.10.09....
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÔN "THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG" (C421037) - 17LDXDA1 - NHÓM 02 - THẦY HIỆP MÔN THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG (421037) NHÓM 02 LỚP 17LDXDA1NGHỈ HỌC: CA 5  NGÀY THỨ 2 (09/09/2019)PHÒNG HỌC: B.09.06
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÔN "THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU" (EGM308) - 18HXDB1 - NHÓM 01 - THẦY TÙNG MÔN THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU (EGM308)  LỚP 18HXDB1NGHỈ HỌC: CA 1, 2  NGÀY CHỦ NHẬT (08/09/2019)PHÒNG HỌC: R1-01.12
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - 424074 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH 18-19 - 17HXDB1,17LDXDA1 - NHÓM 01,02 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424074 NHÓM 01, 02 LỚP 17HXDB1, 17LDXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ CN NGÀY 08/09/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 13H00 TẠI...
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÔN "VẼ KỸ THUẬT" (CET134) - 19HXDA1 - NHÓM 04 - CÔ TRÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT (CET134)  LỚP 19HXDA1NGHỈ HỌC: CA 5  NGÀY THỨ 4 (04/09/2019)PHÒNG HỌC: B.06-01XEM DANH SÁCH THEO FILE ĐÍNH KÈM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC