ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Ngành Kỹ thuật Xây dựng (áp dụng từ khóa 2022) Ngành đào tạo: Kỹ thuật Xây dựng (áp dụng từ Khóa 2022)   1. Giới thiệu về chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng là ngành chuyên về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, quản...
Ngành Quản lý Xây dựng (áp dụng từ khóa 2022) Ngành đào tạo: Quản lý Xây dựng (áp dụng từ Khóa 2022)   1. Giới thiệu về chương trình đào tạo Quản lý xây dựng là ngành chuyên về lĩnh vực quản lý dự án xây dựng, tư vấn lập...
Ngành Kỹ thuật Xây dựng (áp dụng từ khóa 2018) Ngành đào tạo: Kỹ thuật Xây dựng (áp dụng từ Khóa 2018)     1. Giới thiệu về chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng là ngành chuyên về lĩnh vực tư vấn,...
Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng (áp dụng từ khóa 2015) Ngành đào tạo: Kỹ thuật Công trình Xây dựng (áp dụng từ Khóa 2015)     Mô tả chi tiết về chương trình đào tạo, vui lòng bấm vào ĐÂY. 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO   1.1. Mục...
Ngành Quản lý xây dựng Giới thiệu: Quản lý xây dựng là ngành học đào tạo các kỹ sư có khả năng thực hiện công tác tư vấn, lập, đánh giá dự án, lập hồ sơ tổ chức thi công, đấu thầu, triển khai thiết kế, bàn giao nghiệm...
Ngành Kinh tế xây dựng   * Giới thiệu Kinh tế xây dựng là chuyên ngành sâu của ngành xây dựng kết hợp giữa lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng với những công việc cụ thể như tài chính, kế toán, thống kê; công...
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông   * Giới thiệu Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông là ngành học chuyên về lĩnh vực thiết kế, thi công, quản lý và khai thác các công trình giao thông phục vụ đời sống như: cầu,...
Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng   * Giới thiệu: Kỹ thuật công trình xây dựng là ngành chuyên về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, quản lý giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng, công trình...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC