ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Ngành Quản lý xây dựng Giới thiệu: Quản lý xây dựng là ngành học đào tạo các kỹ sư có khả năng thực hiện công tác tư vấn, lập, đánh giá dự án, lập hồ sơ tổ chức thi công, đấu thầu, triển khai thiết kế, bàn giao nghiệm...
THÔNG TIN VỀ NGÀNH "KỸ THUẬT XÂY DỰNG"   1. Giới thiệu về chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng là ngành chuyên về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, quản lý giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng dân...
THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỘI THẢO NGÀY 21/10/2016 Sinh viên các Lớp: 13DXD3,4,5,6 + 13DXC01 + 13DKX01 nhớ tham dự Hội thảo đầy đủ. Sinh viên nên nghiên cứu trước nội dung báo cáo ở hội thảo để trao đổi, thảo luận và có quà tặng.
Ngành Kinh tế xây dựng   * Giới thiệu Kinh tế xây dựng là chuyên ngành sâu của ngành xây dựng kết hợp giữa lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng với những công việc cụ thể như tài chính, kế toán, thống kê; công...
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông   * Giới thiệu Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông là ngành học chuyên về lĩnh vực thiết kế, thi công, quản lý và khai thác các công trình giao thông phục vụ đời sống như: cầu,...
Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng   * Giới thiệu: Kỹ thuật công trình xây dựng là ngành chuyên về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, quản lý giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng, công trình...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC