Ngành Quản lý xây dựng

Giới thiệu:

Quản lý xây dựng là ngành học đào tạo các kỹ sư có khả năng thực hiện công tác tư vấn, lập, đánh giá dự án, lập hồ sơ tổ chức thi công, đấu thầu, triển khai thiết kế, bàn giao nghiệm thu, thanh và quyết toán công trình xây dựng dân dụng, cầu đường… tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.

 

* Nội dung đào tạo

  • Kiến thức cơ sở

    - Kết cấu công trình

    - Kỹ thuật thi công

    - Tổ chức thi công
    - Vật liệu xây dựng

  • Kiến thức chung của ngành

    - Kiến trúc và cấu tạo kiến trúc

    - Kết cấu bê tông cốt thép

    - Kỹ thuật thi công

  • Kiến thức chuyên sâu

    - Đấu thầu trong hoạt động xây dựng

    - Quản lý chất lượng công trình xây dựng

    - Quản lý tiến độ dự án xây dựng

 

 

* Bằng cấp

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Quản lý xây dựng


* Kỹ năng mềm bổ trợ

  •  Kỹ năng giao tiếp
  •  Kỹ năng làm việc nhóm

 

* Cơ hội nghề nghiệp

  • Tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng;
  • Lập và thẩm định dự án đầu tư, quản lý các dự án đầu tư xây dựng; lập và quản lý giá các công trình xây dựng;
  • Giám sát và nghiệm thu công trình về mặt tài chính, định mức và tổ chức lao động; tổ chức quản lý và giao khoán sản xuất đến tổ, đội xây lắp;
  • Tham gia vào công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
  • Tổ chức thi công xây dựng công trình;


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Khoa Xây dựng
475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (08) 35 120 292 - Email: khoa.xd@hutech.edu.vn
14563028