SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - CET444 - HK2 - NH 19-20 - 18DXCA1 - NHÓM 01 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444NHÓM 01 LỚP 18DXCA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ...
LỊCH NỘP BÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - CET558 - HK3 - NH 19-20 - NHÓM 01, 02, 03 - THẦY TOÀN LỊCH NỘP BÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (CET558)Thời gian: từ 13h30 - 16h30, ngày 16/09/2020 Địa điểm: Văn phòng Khoa Xây dựng (E1.01.08)Lưu ý: Tất cả SV không nộp...
LỊCH NỘP BÀI MÔN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 3 - CET107 - HK3 - NH 19-20 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN LỊCH NỘP BÀI MÔN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 3 (CET107)Thời gian: từ 07h30 - 16h30, ngày 15-16/09/2020 Địa điểm: Văn phòng Khoa Xây dựng (E1.01.08)Lưu ý: Tất cả SV không nộp bài sẽ không có thắc...
TB thời gian nộp online các chứng chỉ điều kiện tin học, ngoại ngữ TB thời gian nộp online các chứng chỉ điều kiện tin học, ngoại ngữ
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - CET444 - HK3 - NH 19-20 - DOAN_14 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM 01 LỚP DOAN_14 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 20/08/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK3 - NH 19-20 - DOAN_16 - NHÓM 01 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 01 LỚP DOAN_16 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 23/07/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.09.03.THỨ 5...
LỊCH HỌC CƠ HỌC ĐẤT VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - EGM101 - HK3 - NH 19-20 - 17HXDA1 - NHÓM 01 - CÔ HẠNH - THỜI GIAN HỌC CƠ HỌC ĐẤT VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC EGM101 NHÓM 01 LỚP 17HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 23/07/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.08.05....
LỊCH HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - CET558,424099 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_51,17D2XDB1,17LDXDA1 - NHÓM 01,02 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC CET558, 424099 NHÓM 01, 02 LỚP DOAN_51, 17D2XDB1, 17LDXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 04/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC...
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 HK1 - THẦY NGUYỄN VIỆT HƯNG Lịch bảo vệ đồ án bê tông cốt thép 2 học kì 1 năm 2019-2020:- sinh viên đến bảo vệ tại phòng A04.30 lúc 18h00 thứ 4 ngày 27/05/2020.- sinh viên có mặt đúng giờ tại phòng bảo vệ đồ án.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC