SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - LỚP THẦY VIỆT TUẤN THÔNG BÁO: - LỊCH NỘP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG: + 20DXDA2 (NHÓM 2): sáng thứ hai (05/06/2023). + 20DQXA1 (NHÓM 3) : sáng thứ ba...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH (nhóm 01 - CET449) - LỚP THẦY TRUNG THÔNG BÁO Lịch học Đồ án Nền và móng công trình (nhóm 01 - CET449) - lớp thầy Trung Thời gian: tiết 7-11, ngày 12/05/2023...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - LỚP CÔ THÙY LINH THÔNG BÁO Lịch học Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 (CET444) (nhóm 01,02) - Cô Thùy Linh - HỌC ONLINE - Lớp: 21DXDA1, 21DXDA2 - Thời...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 (CET444) (nhóm 01, 02) - Cô Thùy Linh THÔNG BÁO Lịch học Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 (CET444) (nhóm 01, 02) - Cô Thùy Linh - Lớp: 21DXDA1, 21DXDA2 - Thời gian: Ca 3-4,...
THÔNG BÁO Lịch học Đồ án định giá xây dựng công trình (ECO413) (nhóm 01, 02) - lớp Cô Kha THÔNG BÁO Lịch học Đồ án định giá xây dựng công trình (ECO413) (nhóm 01, 02) - lớp Cô Kha - Lớp: 20DKXA1, 20DQXA1 - Thời gian: Ca 2, ngày...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - LỚP THẦY NHÂN THÔNG BÁO Lịch học Đồ án Tổ chức thi công - lớp thầy Nhân - Lớp: 20DKXA1 - Thời gian: tiết 7-11, ngày 24/04/2023 - Phòng: E1-03.08...
CẬP NHẬT LỊCH HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH (Nhóm 01 - CET449) - LỚP THẦY TRUNG THÔNG BÁO (Cập nhật) Lịch gặp GVHD Đồ án Nền và móng công trình (nhóm 01 - CET449) - lớp thầy Trung Thời gian: tiết 7-11, ngày 21/04/2023...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH (Nhóm 01 - CET449) - LỚP THẦY TRUNG THÔNG BÁO Lịch gặp GVHD Đồ án Nền và móng công trình - lớp thầy Trung Thời gian: tiết 7-11, ngày 18/04/2023 Phòng: E2-02.08 - Lưu ý: SInh...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - LỚP THẦY VIỆT TUẤN Thông báo lịch học Đồ án Tổ chức thi công - Lớp thầy Việt Tuấn - Thời gian: Bắt đầu lúc 7h30 - Lưu ý: SInh viên đi học đúng giờ, tham gia đầy đủ.  
Lịch bảo vệ ĐA Kết cấu thép 2 - Lớp thầy Giang THÔNG BÁO Lịch bảo vệ ĐA Kết cấu thép 2 - Lớp thầy Giang Thời gian: 7h00, ngày 15/03/2023 Phòng: B-10.08 Lưu ý: SV đi đúng giờ, có điểm danh.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC