SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO CÔNG BỐ LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐỢT B NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỐI VỚI SV ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 1. THỜI GIAN CÔNG BỐ LỊCH THI HK2 - ĐỢT B - THỜI GIAN: 10/06/2019 - SINH VIÊN XEM TẠI WEBSITE: http://daotao.hutech.edu.vn/ 2. THỜI GIAN CHO SINH VIÊN NỘP ĐƠN XÓA ĐIỂM I, CHUYỂN CA THI - THỜI GIAN:...
THÔNG BÁO SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP BẢN VẼ LÀM ĐATN NGÀNH DD&CN Sinh viên lớp VB2, LIÊN THÔNG, CQ (theo file đính kèm) đã đủ điều kiện nộp bản vẽ để nhận đồ án tốt nghiệp: - Sinh viên đến văn phòng Khoa XD để đăng ký tên đề tài (tên công trình và 04 bản vẽ kiến trúc khổ...
THÔNG BÁO NHẬN VÀ GIAO ĐATN NGÀNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP VB2, LIÊN THÔNG, CHÍNH QUY Sinh viên lớp VB2, LIÊN THÔNG, CHÍNH QUY nhận đồ án tốt nghiệp thực hiện theo trình tự sau: - Ngành xây dựng DD & CN:  nộp đơn xin nhận đề tài tốt nghiệp và bảng điểm do Phòng Đào tạo cấp. Từ ngày 23/04/2019...
DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐATN 16D2XD01 ĐỢT 2 NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP SINH VIÊN XEM DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ BẢO VỆ THEO FILE ĐÍNH KÈM   NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG: - HỘI ĐỒNG 1: A06.15 - HỘI ĐỒNG 2: A08.10 - HỘI ĐỒNG 3: A08.14 + SINH VIÊN CÓ MẶT LÚC 6H30 NGÀY...
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 16DXDA2 - NHÓM 703 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 703 LỚP 16DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 19/04/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 07H00 TẠI PHÒNG A-04.30 - Lưu...
DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐATN NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP SINH VIÊN XEM DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ BẢO VỆ THEO FILE ĐÍNH KÈM: NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG: - HỘI ĐỒNG 1: B08.01 - HỘI ĐỒNG 2: B.15.04 - HỘI ĐỒNG 3: B.15.05 + SINH VIÊN CÓ MẶT LÚC 6H30 NGÀY 05/04/2019...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG   CÔNG TY CỔ PHẦN HIASHI được thành lập vào tháng 02/2016, là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phân phối và thi công vật liệu xây dựng nội - ngoại thất. trung tâm thương mại, cao ốc văn...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM QUAN CÔNG TRÌNH Ngày thứ 4 (27/03/2019) Thầy Toàn có phổ biến nội dung của buổi Tham quan công trình cho lớp tối, số lượng sinh viên tham dự khá ít. Do vậy Văn phòng Khoa thông báo cho các sinh viên lớp tối có đăng ký học phần "Tham...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2018 - 2019 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2018 - 2019  Sinh viên xem thông báo tại file đính kèm!  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC