SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ - BÙ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG - 421024 - NHÓM 01 - HK1 - LỚP 16D2XD02 - THẦY PHIL THÔNG BÁO: LỚP 16D2XD02 - HỌC MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG (421024) - NHÓM 01 - THẦY PHIL SẼ ĐƯỢC NGHỈ VÀO - THỨ 4 (26/09) - PHÒNG B-07.04 VÀ THỨ 2 (01/10) - PHÒNG B-07.04 LỚP SẼ HỌC BÙ VÀO THỜI GIAN: - THỨ 7...
LỊCH BẢO VỆ ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH DD&CN - 424079 - HK3 (HÈ) - LỚP HOCHE_270 - NHÓM 02-THẦY TRUNG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP CỦA HK3 (HÈ) NHÓM 02 LỚP HOCHE_270 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 27/09/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 13 TẠI...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT 2 - CET445 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 15DXD02 - NHÓM 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN BTCT2 NHÓM 02 LỚP 15DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ TƯ NGÀY 26/09/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG A-04.30. THỨ TƯ NGÀY 03/10/2018, BẮT ĐẦU...
THÔNG BÁO DS SV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - 424091 - LỚP 16D2XD01 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH (THEO FILE ĐÍNH KÈM) GẶP MẶT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀO LÚC THỨ TƯ NGÀY 26/09/2018 TẠI PHÒNG B-08.04 LÚC 17H30 LƯU Ý: - SINH VIÊN CÓ ĐĂNG KÝ MÀ...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - 424075 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16D2XD02 - NHÓM 01 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 NHÓM 01 LỚP 16D2XD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 27/09/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A-04.29. - Lưu ý: đây là đợt...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - 424075 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16D2XD02 - NHÓM 01 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 NHÓM 01 LỚP 16D2XD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  CHỦ NHẬT NGÀY 23/09/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG B-07.11. - Lưu ý: đây là đợt...
DÁNH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH DD&CN, NGÀNH CẦU ĐƯỜNG SINH VIÊN XEM KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP THEO FILE ĐÍNH KÈM SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHÂN ĐATN NỘP BẢN VẼ KHỔ A2 VÀ ĐĂNG KÍ TÊN ĐỀ TÀI TẠI KHOA TỪ NGÀY 18/09/2018 ĐẾN NGÀY 22/09/2018. SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT 2 - CET445 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 15DXD02 - NHÓM 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN BTCT2 NHÓM 02 LỚP 15DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ TƯ NGÀY 19/09/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 12 LÚC 16H30 TẠI PHÒNG E1-08.03. - Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN...
THÔNG BÁO THỜI GIAN BẢO VỆ ĐATN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG KHÓA 2014 SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG KHÓA 2014 XEM DÁNH SÁCH VÀ THỨ TỰ BẢO VỆ THEO FILE ĐÍNH KÈM: HỘI ĐỒNG 1: CÓ MẶT LÚC 6H45 NGÀY 18/09/2018 PHÒNG B10.05 HỘI ĐỒNG 2: CÓ MẶT LÚC 12H30 NGÀY 18/09/2018 PHÒNG B10.05...
LỊCH ÔN TẬP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - NHÓM THẦY TUẤN NAM - NGÀY 18/09/18 - THỜI GIAN ÔN TẬP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NHÓM THẦY TUẤN NAM :  THỨ 3 NGÀY 18/09/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A-04.30. - Lưu ý: mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa xây dựng gặp cô...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC