SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK2 - LỚP 15DXD03, 04 - NHÓM 03, 04 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÓM 03, 04 LỚP 15DXD03, 15DXD04 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO  THỨ NĂM NGÀY 21/06/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 07 TẠI PHÒNG B-11.03. - Lưu ý: đây...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK2 - LỚP 15DXD02 - NHÓM 02 - THẦY THUẬN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÓM 02 LỚP 15DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO  THỨ TƯ NGÀY 20/06/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 10 TẠI PHÒNG A-04.31. - Lưu ý: đây là đợt HỌC...
THÔNG BÁO DS SV THAM QUAN CÔNG TRÌNH - LỚP 14DXD01, 02, 03, 04 VÀ 17HXDA1 - NHÓM 01,02,03,04,05 SINH VIÊN XEM KỸ DANH SÁCH ĐI ĐÚNG THEO XE ĐÃ QUY ĐỊNH (THEO FILE ĐÍNH KÈM) THỜI GIAN: CẢ NGÀY 20/06/2018 XE 1: THẦY TRẦN TUẤN NAM - XUẤT PHÁT 6h45 XE 2: THẦY NGUYỄN NGỌC QUẢNG - XUẤT PHÁT 6h55 XE 3: THẦY...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TCTC - 424083, CET453 - HK2 - LỚP 14DXD03, 04, 15DXD01 - NHÓM 07, 08, 01 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÓM 01, 02 LỚP 14DXD03, 14DXD04, 15DXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO  THỨ NĂM NGÀY 21/06/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 2 TẠI PHÒNG B-13.07. -...
LỊCH HỌC BÙ MÔN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (421017) - 16D2XD01 - LỚP TỐI - NHÓM 01 - THẦY VIỆT HƯNG LỊCH HỌC BÙ MÔN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (421017) - 16D2XD01 - LỚP TỐI - NHÓM 01 - THẦY NGUYỄN VIỆT TUẤN NGÀY 20/06/18 CA 5 PHÒNG A-04.29 - Lưu ý: đây là lịch học bù HỌC KỲ 2 nếu sinh viên không...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK2 - NHÓM 01, 02 - LỚP 15LDXD02, 16D2XD01 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÓM 01, 02 LỚP 15LDXD02, 16D2XD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO  THỨ NĂM NGÀY 21/06/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 13 TẠI PHÒNG A-04.29. THỨ...
GẶP MẶT SINH VIÊN THAM QUAN CÔNG TRÌNH - LỚP 14DXD01, 02, 03, 04 VÀ 17HXDA1 - NHÓM 01,02,03,04,05 CÁC BẠN SINH VIÊN THAM QUAN CÔNG TRÌNH - LỚP 14DXD01, 02, 03, 04 VÀ 17HXDA1 - NHÓM 01, 02, 03, 04, 05 GẶP MẶT GIẢNG VIÊN TRƯỚC KHI ĐI THAM QUAN CÔNG TRÌNH VÀO THỨ 2 NGÀY 18/06/2018 TIẾT 13 TẠI B-03.09 LƯU Ý:...
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT 2 - 424074 - HỌC KỲ 2 - LỚP 15LDXD02,16D2XD02 - NHÓM 01,02 - THẦY TOÀ - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 LỚP 15LDXD02 VÀ 16D2XD02 CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO  THỨ 2 NGÀY 18/06/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 13 TẠI PHÒNG B-09.01. - Lưu...
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT 1-CET444 - HK2 - LỚP 16DXDA4,16CXDA1,16DXCA1 - NHÓM 704,705 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 LỚP 16DXDA4, 16CXDA1, 16DCXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO  THỨ BA NGÀY 19/06/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 2 TẠI PHÒNG B-13.03. -...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - 424077 - HỌC KỲ 2 - LỚP 15LDXD01 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG LỚP 15LDXD01, CÁC BẠN LỚP 15CXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO  CHỦ NHẬT NGÀY 17/06/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 4 TẠI PHÒNG A-08.10. - Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC