SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - 424075 - HỌC KỲ 2 - NHÓM 02,03 - LỚP 14DXD01, 14DXD02 (THẦY GIANG) - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 NHÓM 02, 03 LỚP 14DXD01, 14DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO CHỦ NHẬT NGÀY 25/03/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 1 TẠI PHÒNG A-05.02. - Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 nếu...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG-HỌC KỲ 2 - CET448 - LỚP 15DXD03, 15DXD04 - NHÓM 03,04 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG NHÓM 03, 04 LỚP 15DXD03, 15DXD04 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO   + THỨ SÁU NGÀY 23/03/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 1 TẠI PHÒNG B-11.05.  + THỨ SÁU NGÀY...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - HỌC KỲ 2 - LỚP 14DXD01, 14DXD02 - NHÓM 02, 03 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 NHÓM 02, 03 LỚP 14DXD01, 14DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO THỨ BẢY NGÀY 24/03/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 7 TẠI PHÒNG B-08.08. - Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 nếu...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN CẦU THÉP - HỌC KỲ 2 - LỚP 15DXC01 - NHÓM 01 - THẦY CẢNH TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN CẦU THÉP NHÓM 01 LỚP 15DXC01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO + THỨ SÁU NGÀY 23/03/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 4 TẠI PHÒNG E1-05.18. - Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 nếu sinh viên không...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - HỌC KỲ 2 - LỚP 15DXD01, 15DXD02 - NHÓM 01,02 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG NHÓM 01, 02 LỚP 15DXD01, 15DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO  THỨ NĂM NGÀY 22/03/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 1 TẠI PHÒNG A-04.14. - Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - HỌC KỲ 2 - NHÓM 02,03 - LỚP 14DXD01, 14DXD02 (THẦY GIANG) - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 NHÓM 02, 03 LỚP 14DXD01, 14DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI CHỦ NHẬT NGÀY 18/03/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 2 TẠI PHÒNG A-04.14. - Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 nếu sinh...
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN KỸ THUẬT THI CÔNG - NHÓM 02 - LỚP 14DXD02 ( THẦY HIỆP) - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG NHÓM 02 LỚP 14DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI BẢO VỆ THỨ NĂM NGÀY 15/03/2018 BẮT ĐẦU TIẾT 2 TẠI PHÒNG B-13.08. - Lưu ý: đây là đợt bảo vệ cuối cùng nếu sinh...
LỊCH DUYỆT ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 LỚP 16D2XD01, NHÓM 2 DUYỆT ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 THỨ 5 NGÀY 15/03/2018 TẠI PHÒNG A-04.10 THỜI GIAN: CA 5 LÚC 18H SINH VIÊN LƯU Ý CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ VÀ THEO ĐÚNG LỊCH ĐÃ THÔNG BÁO
TRIỂN KHAI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP 14DKX01 - TOÀN BỘ LỚP 14DKX01 CÓ MẶT TẠI PHÒNG B08.10 NGÀY 14/03/2018 LUC 7H15  ĐỂ NGHE PHỔ BIẾN NỘI QUY THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ NHẬN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN, - YÊU CẦU CÁC BẠN ĐI ĐÚNG GIỜ ĐỂ NẮM ĐƯỢC THỜI GIAN THỰC TẬP CŨNG...
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH (THẦY TRUNG) - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH CÁC LỚP VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI BẢO VỆ CHỦ NHẬT NGÀY 11/03/2018 CA 3,4 TẠI PHÒNG A-04.10. - Lưu ý: đây là đợt bảo vệ cuối cùng lớp thầy TRUNG nếu sinh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC