SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO - Sinh viên có lịch học Đồ án nền và móng công trình - nhóm 01 - GV: Cô Hạnh THÔNG BÁO Sinh viên có lịch học Đồ án nền và móng công trình - nhóm 01 - GV: Cô Hạnh - Thời gian: 9h00, 18/05/2024 - Phòng: E1-05.09
THÔNG BÁO - Sinh viên có lịch học Đồ án Tổ chức thi công (CET453- nhóm 01,02) GV: Thầy Việt Tuấn THÔNG BÁO Sinh viên có lịch học Đồ án Tổ chức thi công (CET453- nhóm 01,02) GV: Thầy Việt Tuấn Thời gian: Ca 3+4, Ngày 11-18/05/2024 Phòng: B-06.12
THÔNG BÁO - Sinh viên có lịch học Đồ án định giá xây dựng công trình (ECO413 - nhóm 01) GV: Cô Kha THÔNG BÁO Sinh viên có lịch học Đồ án định giá xây dựng công trình (ECO413 - nhóm 01) GV: Cô Kha Thời gian: Ca 1+2, ngày 11/05/2024 Phòng: E1-06.02
THÔNG BÁO SINH VIÊN CÓ LỊCH HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH (CET449) - NHÓM 01 GV: Cô Hạnh THÔNG BÁO SINH VIÊN CÓ LỊCH HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH (CET449) - NHÓM 01 GV: Cô Hạnh Thời gian: 09h00, 08/05/2024 Phòng: E1-06.02
THÔNG BÁO - Sinh viên có lịch học môn Đồ án Nền và móng công trình - CET449 - nhóm 02 GV: Thầy Trung THÔNG BÁO Sinh viên có lịch học môn Đồ án Nền và móng công trình - CET449 - nhóm 02 GV: Thầy Trung Thời gian: 8h30, 17/04/2024 Phòng: E2-02.06
THÔNG BÁO Sinh viên có lịch học Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 - CET445 - nhóm 02 GV: Thầy Hưng THÔNG BÁO Sinh viên có lịch học Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 - CET445 - nhóm 02 GV: Thầy Hưng Thời gian: Ca 1+ 2, 04/04/2024 Phòng: E1-03.14
THÔNG BÁO Sinh viên có TKB Môn học: Autocad (CAP201) - nhóm 01 - GV: Cô Kim Anh THÔNG BÁO Sinh viên có TKB Môn học: Autocad (CAP201) - nhóm 01 - GV: Cô Kim Anh - Buổi cuối: Ca 1-2 (bắt đầu 7h30), Ngày 12/4/24 (Thứ 6) - phòng: E1-04.01/3
THÔNG BÁO - Sinh viên có TKB môn Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 - CET445 - nhóm 01 - GV: Cô Thùy Linh THÔNG BÁO Sinh viên có TKB môn Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 - CET445 - nhóm 01 - GV: Cô Thùy Linh - Lịch học 3 tuần liên tiếp: - Ca 1+2; 07/03/2024: Phòng E1-03.14 - Ca 1+2;...
THÔNG BÁO - Lịch học Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 - CET444 - Nhóm 01 - GV: Cô Thùy Linh THÔNG BÁO Lịch học Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 - CET444 - Nhóm 01 - GV: Cô Thùy Linh *Lớp học 3 tuần liên tiếp: - Thời gian: Ca 3+4, 05/03/2024 - Phòng: E1-03.12 - Thời gian: Ca 3+4, 12/03/2024...
THÔNG BÁO - Lịch hướng dẫn và giao đề Đồ án Kết cấu thép - CET446 - nhóm A01;A02 - GV: Thầy Giang THÔNG BÁO Lịch hướng dẫn và giao đề Đồ án Kết cấu thép - CET446 - nhóm A01;A02 - GV: Thầy Giang - Thời gian: 7g30 sáng thứ 6 ngày 8/3/2024 - Phòng: E1-05.06
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×