Ngành Kinh tế xây dựng

 

* Giới thiệu

Kinh tế xây dựng là chuyên ngành sâu của ngành xây dựng kết hợp giữa lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng với những công việc cụ thể như tài chính, kế toán, thống kê; công tác lập và thẩm định dự án đầu tư các công trình xây dựng; lập, thẩm tra và thẩm định dự toán, thanh quyết toán xây dựng công trình; định giá và quản lý chi phí trong xây dựng,... 

 

* Nội dung đào tạo

  • Kiến thức cơ sở

    - Quản trị học

    - Tài chính doanh nghiệp

    - Kế toán doanh nghiệp xây dựng

  • Kiến thức chung của ngành

    - Kết cấu công trình

    - Kinh tế xây dựng

- Định mức kinh tế kỹ thuật và định giá xây dựng công trình

  • Kiến thức chuyên sâu

    - Kỹ thuật thi công

    - Kiến trúc và cấu tạo kiến trúc

    - Thi công cầu - đường

 

* Bằng cấp

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Kinh tế xây dựng

* Kỹ năng mềm bổ trợ

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng

- Kỹ năng làm việc nhóm

 

* Cơ hội nghề nghiệp

  •  Chuyên viên xây dựng
  •  Chuyên viên tư vấn đầu tư, đấu thầu, thẩm định dự án
  •  Cán bộ quản lý
  •  Giám sát công trình xây dựng
  •  Thanh tra quá trình quyết toán của các công trình xây dựng


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Khoa Xây dựng
475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (08) 35 120 292 - Email: khoa.xd@hutech.edu.vn
130456