THÔNG BÁO NGHỈ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK1B - NH 20-21 - 19HXDA1 - NHÓM 04 - CÔ LINH

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 04 LỚP 19HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: 

THỨ 5 NGÀY 17/12/2020BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.07.03.

- Lưu ý: SINH VIÊN CHỈ NGHỈ NGÀY 17/12/2020, NGÀY 24/12/2020 SINH VIÊN ĐI HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG, KHOA SẼ CẬP NHẬT PHÒNG HỌC TRÊN WEB KHOA.
14589071
×