THÔNG BÁO NGHỈ MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 - EGM106 - HK1B - NH 20-21 - HOCLAI_T123 - NHÓM 01 - THẦY PHÚC

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 MÃ MÔN HỌC EGM106 NHÓM 04 LỚP HOCLAI_T123 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: 

CHỦ NHẬT NGÀY 13/12/2020BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.09.08.

- Lưu ý: SINH VIÊN CHỈ NGHỈ NGÀY 13/12/2020, NGÀY 20/12/2020 SINH VIÊN ĐI HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHÓA BIỂU CÁ NHÂN.
14588963
×