THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 9/2021)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 9/2021) 6
Một số thông tin về thời gian thực hiện:
  • Tổng thời gian: 15 tuần, từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 09/1/2022.
  • Kiểm tra tiến độ giữa kỳ: từ 15/11 đến 21/11/2021.
  • Nộp bài: ngày thứ hai 10/1/2022 (hình thức và địa điểm sẽ được thông báo trước ngày nộp).
  • Bảo vệ (dự kiến): ngày 21-22/1/2022.
  • Các thông tin chi tiết khác: vui lòng đọc kỹ file hướng dẫn trong Thông báo trước.
Lưu ý: 

- Sinh viên đóng học phí ĐATN qua ngân hàng (lưu ý các khóa từ 2017 trở về trước nộp 9 tín chỉ, các khóa 2018 trở về sau nộp 12 tín chỉ), mức học phí xem trực tiếp tại web phòng Tài chính:
http://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/i334-muc-hoc-phi-bac-dai-hoc-cao-dang-nam-hoc-2020-2021.aspx

- Sinh viên đã làm cam đoan phải nộp điểm về Văn phòng khoa trong vòng 03 tuần từ ngày bắt đầu giao đề tài 27/09/2021.

- Sinh viên vui lòng truy cập đường link này 
để download và thực hiện đúng theo yêu cầu các file bao gồm: Template bản vẽ và Biểu mẫu liên quan đến ĐATN.

- Sinh viên nào gặp trở ngại trong quá trình nhận đề hoặc gặp GVHD, vui lòng liên hệ văn phòng Khoa (qua số điện thoại 028.7101.2379) để được hỗ trợ.
 
Khoa Xây dựng (tháng 9/2021) 
14597035
×