SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 10/12/2022 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 10/12/2022- Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ là: 300.000đ (Ba trăm nghìn...
CUỘC THI HUTECH IDOL TIK TOK 2022 Ngày 18/5 tới đây, cuộc thi HUTECH Idol TikTok 2022 do Phòng Truyền thông Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức sẽ chính thức nhận bài dự thi - những chiếc video thú vị từ tập thể cán bộ, giảng viên, nhân...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 9/2021) Một số thông tin về thời gian thực hiện:Tổng thời gian: 15 tuần, từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 09/1/2022. Kiểm tra tiến độ giữa kỳ: từ 15/11 đến 21/11/2021. Nộp bài: ngày thứ hai...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2A - NH 20-21 - 18DXDB1 - NHÓM 03 - CÔ LINH THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 03 LỚP 18DXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 30/03/2021, BẮT...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2A - NH 20-21 - 18DXDB2 - NHÓM 04 - CÔ LINH THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 04 LỚP 18DXDB2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 25/03/2021, BẮT...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2A - NH 20-21 - 18DXDB1 - NHÓM 03 - CÔ LINH THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 03 LỚP 18DXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 19/03/2021, BẮT...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - HK2A - NH 20-21 - 19DXDA1,19DXDA2 - NHÓM 01,02 - CÔ HẠNH THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 01, 02 LỚP 19DXDA1, 19DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ...
ĐỢT BẢO VỆ ĐATN NGÀNH KTCTXD KHÓA 2016 - NGÀY 25/01/2021 (Chuyên đề)   1. Danh sách SV bảo vệ Hội đồng Đồ án chuyên đề - Thời gian: từ 7h00, Thứ hai 25/01/2021 - Địa điểm: Phòng E1-10.08 (cơ sở Quận 9) - Danh sách thứ tự bảo vệ: xem file đính kèm bên dưới - Lưu ý: Sinh...
LỊCH HỌC BÙ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - CET105 - HK1B - NH 20-21 - 19DXDA1 - NHÓM 03 - CÔ LINH LỊCH HỌC BÙ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 (CET105)Thời gian: từ 07H30, Thứ bảy, ngày 16 tháng 01 năm 2021 Địa điểm: phòng B-10.07Lưu ý: Tất cả SV không đi sẽ không có thắc mắc khiếu...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - (J)CET453 - HK1B - NH 20-21 - DOAN_64,17DXDJA1,18HXDB1 - NHÓM 04,01 - THẦY NHÂN THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC (J)CET453 NHÓM 04, 01 LỚP DOAN_64, 17DXDJA1,18HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×