LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - (J)CET453 - HK1B - NH 20-21 - DOAN_64,17DXDJA1,18HXDB1 - NHÓM 04,01 - THẦY NHÂN

THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC (J)CET453 NHÓM 04, 01 LỚP DOAN_64, 17DXDJA1,18HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: 

THỨ 4 NGÀY 20/01/2021, BẮT ĐẦU TIẾT 7-15 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.04.

- Lưu ý: đây là đợt BẢO VỆ ĐỒ ÁN HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 20 - 21) nếu sinh viên không đi BẢO VỆ sẽ không có thắc mắc khiếu nại điểm về sau. Sinh viên xem đúng lịch và đi BẢO VỆ đồ án đúng giờ, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa xây dựng.
14589573
×