QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 29/06/2024

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 29/06/2024

- Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ là: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng). Từ ngày ra thông báo đến ngày 26/06/2024.
- Sau đó cầm biên lai liên hệ Văn phòng Khoa E1-02.13 theo giờ hành chính để nhận lễ phục. Lễ phục sẽ được phát cho sinh viên 02 ngày trước ngày diễn ra lễ.
⏰ Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo và kết thúc nhận đăng ký trước ngày tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp 03 ngày.
- Sinh viên truy cập vào cổng thông tin: https://sinhvien.hutech.edu.vn để hoàn thành phiếu khảo sát tốt nghiệp trước khi đăng ký dự Lễ tốt nghiệp. Nếu Sinh viên cần hỗ trợ tài khoản đăng nhập thì Sinh viên gửi thông tin về email: congtacsinhvien@hutech.edu.vn để được hỗ trợ.
- Sinh viên dự lễ có mặt vào lúc 07 giờ 00, ngày 29/06/2024 tại Hội Trường E3-05.01
- Sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp tại đường link: https://forms.gle/imn3BAG4LC3Pckto7
 
* MỘT SỐ LƯU Ý CHO SINH VIÊN THAM DỰ LỄ:
- Sinh viên có mặt đúng giờ, đúng ngày theo thông báo và ngồi theo số thứ tự đã được sắp xếp của ban tổ chức.
- Sinh viên không đăng ký tham dự lễ, sẽ nhận bằng tốt nghiệp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (Cơ sở 475A Điện Biên phủ) trong giờ Hành chính (ngoại trừ ngày trao bằng tốt nghiệp).
- Cuối buổi lễ sinh viên gấp gọn lễ phục đem trả lại Khoa tại Văn phòng Khoa Xây dựng (E1-02.13), sau đó mang phiếu nhận bằng tốt nghiệp và CMND/CCCD qua phòng Đào tạo - Khảo thí tại Phòng Hành chính (E1–01.10).
Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm lễ tốt nghiệp tháng 06/2024 xem tại website khoa:
14617170
×