SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 23/09/2023 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 23/09/2023 Cập nhật: Lễ phục tốt nghiệp các bạn liên hệ văn phòng khoa tại khu E (ThuDuc Campus) để nhận. - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A...
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 24/06/2023 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 24/06/2023 Cập nhật: Lễ phục tốt nghiệp các bạn liên hệ văn phòng khoa tại khu E (ThuDuc Campus) để nhận. - Sinh...
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 24/06/2023 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 24/06/2023 Cập nhật: Lễ phục tốt nghiệp các bạn liên hệ văn phòng khoa tại khu E (ThuDuc Campus) để nhận. - Sinh...
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 18/03/2023 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 18/03/2023 Cập nhật: Lễ phục tốt nghiệp các bạn liên hệ văn phòng khoa tại khu E (ThuDuc Campus) để nhận. - Sinh...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 24/09/2022 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 24/09/2022 - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ là: 300.000đ (Ba trăm nghìn...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 25/06/2022 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 25/06/2022 - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ là: 300.000đ (Ba trăm nghìn...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 19/03/2022 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 19/03/2022 (CHO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM 2022) - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 08/01/2021 (CHO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM 2021) QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 08/01/2021 (CHO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM 2021) - Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính (Cơ sở 475A Điện Biên Phủ) trong giờ hành chính để nộp lệ phí tham dự Lễ là:...
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2021 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 07H00, SÁNG THỨ BẢY (03/04/21) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 19/12/2020 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 13H30, CHIỀU THỨ BẢY (19/12/20) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×