DANH SÁCH ĐỀ TÀI GIẢNG VIÊN (HỘI NGHỊ KHCN HUTECH 2018)
DANH SÁCH TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG
THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2018
(Ngày 20 tháng 7 năm 2018)

 
Stt Họ và tên tác giả 
(in đậm: GV Khoa Xây dựng Hutech)
Tên bài báo 
1 Võ Minh Thiện
Nguyễn Minh T.
Calculation the bearing capactity factors of strip footing using the edge-based smoothed finite element method
2 Hồ Lê Huy Phúc An equilibrium limit and shakedown analysis of structures using the edge-based smoothed finite element method
3 Dương Hồng Thẩm 
(ĐH Công nghệ Sài Gòn)
Khả năng chịu tải an toàn của nhóm cọc khoan nhồi, có kể đến tính chất phân tán trong không gian của số liệu địa chất và đạt độ tin cậy mục tiêu định trước
4 Trần Tuấn Nam
Nguyễn Thị Mỹ Xương
Phân tích ứng xử phi thuyến của liên kết chân cột trong thí nghiệm rung lắc khung thép 4 tầng tỉ lệ thực
5 Trần Tuấn Nam
Phạm Trọng Hải
Phân tích đặc trưng hình học của dầm thép liên hợp trong thí nghiệm rung lắc kết cấu thép 4 tầng tỉ lệ thực

Toàn văn các bài báo cáo có thể download dưới đây:
 
13063