SEMINAR CHUYÊN ĐỀ (THÁNG 10/2019)
  • Thời gian: 8h30, Thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2019
  • Địa điểm: B.13-08
  • Trình bày: các GV Khoa Xây dựng (TS. Hà Minh Tuấn, ThS. Phạm Bá Tùng, TS. Phùng Văn Phúc)

TS. Hà Minh Tuấn


ThS. Phạm Bá Tùng


TS. Phùng Văn Phúc


Các giảng viên tham dự Seminar

Ảnh: Tuấn Nam
14578244