SEMINAR CHUYÊN ĐỀ (THÁNG 11/2018)
Thời gian: 08h00 - 09h30, thứ bảy 24/11/2018
Địa điểm: A-03.09
Trình bày: ThS Hồ Lê Huy Phúc (Bộ môn Cơ học)
Đề tài: Phân tích giới hạn và thích nghi kết cấu

Ảnh: Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Thùy Linh
14572952