Khoa học công nghệ
NCKH - Giảng viên
Tra cứu các danh mục tạp chí khoa học

Kính gửi: Quý Thầy/Cô !   Căn cứ vào định hướng phát triển của Nhà trường trong việc tăng cường công tác Nghiên cứu Khoa học và tham gia kiểm định chất lượng, xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Thầy/Cô công bố kết quả nghiên cứu khoa...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC