HỘI NGHỊ HỘI THẢO - TRONG NƯỚC
Kỷ yếu Hội nghị Các Nhà Khoa học Trẻ, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh lần thứ nhất năm 2024 Hội nghị Các Nhà Khoa học Trẻ, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh lần thứ nhất năm 2024 được tổ chức ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh. ​ Kỷ yếu Hội nghị: xem tại đây
HUTECH tổ chức Hội nghị Các Nhà khoa học trẻ, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2024 vào ngày 12/4 Ngày 12/4 tới đây, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ tổ chức Hội nghị Các Nhà khoa học trẻ, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh - lần 1...
Hội nghị Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ năm 2024 gia hạn tiếp nhận bài đến 19/4 Ngày 05/7 tới đây, Hội nghị Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ năm 2024 do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ chính thức diễn ra. Nhằm tạo điều...
HUTECH tổ chức Hội nghị Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ năm 2024, nhận bài đến 05/04 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ năm 2024 vào ngày 05/07/2024. Hội nghị sẽ tiếp nhận bài...
Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2024 - Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật - Công nghệ nhận bài đến 15/03 Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2024 về lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật - Công nghệ sẽ được tổ chức vào ngày 15/06. Các học giả, chuyên...
Thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc gia “Kinh tế và Kinh doanh trong thời đại số” năm 2024 Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) và Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc gia...
HUTECH tổ chức Hội nghị Các Nhà khoa học trẻ, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh - lần 1 năm 2024, nhận bài đến 05/1 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ tổ chức Hội nghị Các Nhà khoa học trẻ, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh - lần 1 năm 2024 vào ngày...
Thông báo tổ chức Hội nghị Các nhà Khoa học Trẻ, Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh - Lần thứ 1 năm 2024 Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2023 - 2024 của Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh, Nhà Trường tổ chức Hội nghị Các...
Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2023 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2023 được tổ chức ngày 23 tháng 06 năm 2023 tại Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh. ​ Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2023, bao gồm 02 quyển:...
Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2023 Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2023 được tổ chức ngày 21 tháng 07 năm 2023 tại Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2023: xem tại đây. Phòng Khoa học Công nghệ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×