THÔNG BÁO
Thông báo về V/v đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2024 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Phòng Khoa học Công nghệ kính thông báo đến Quý Thầy, Cô Thông báo về V/v đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu Khoa...
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI KHỐI LƯỢNG NCKH BẰNG PHẦN MỀM “HỆ THỐNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHCN 1. Giới thiệu phần mềm “Quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ” Phần mềm quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ là công cụ phục vụ lưu trữ dữ liệu khoa học của...
Chương trình Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2023 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2023 sẽ được tổ chức với lịch trình cụ thể như sau: ·        Thời...
Thông báo điều chỉnh mẫu thuyết minh đề cương đề nghị tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023 Phòng KHCN kính gửi Thông báo điều chỉnh mẫu thuyết minh đề cương đề nghị tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023: - Thời gian tiếp nhận hồ sơ...
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước_2023_Đồng Nai Thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà...
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN_An Giang Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì, chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về TFP tỉnh An Giang năm 2023. - Thời gian nhận...
Thông báo mời viết bài Hội thảo khoa quốc gia “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học dữ liệu để phát triển kinh tế số Việt Nam” Phòng Khoa học Công nghệ kính chuyển đến Quý Thầy, Cô Thông báo mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc gia “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học dữ liệu...
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 - Đồng Nai Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 - Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai: 1. Lĩnh vực nghiên cứu:  Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp...
Thông báo chương trình “Tài trợ dự án Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ” - KT-GRANT-2023-METAGENOMICS Thông báo chương trình “Tài trợ dự án Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ” - KT-GRANT-2023-METAGENOMICS với nội dung như sau:   Thời gian...
Thông báo tham dự Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo chuyên ngành giáo dục năm 2023 Thông báo tham dự Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo chuyên ngành giáo dục năm 2023 với nội dung sau:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×