Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh An Giang năm 2024 - 2025Phòng Khoa học Công nghệ kính chuyển đến Quý Thầy, Cô Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 - 2025 với nội dung như sau:
1.    Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/02/2024
2.    Các biểu mẫu:  Chi tiết Thông báo, các biểu mẫu liên quan được đính kèm theo email này và được đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ An Giang (mục Tin vắn/Tải tài liệu và văn bản)
3.    Hình thức nộp hồ sơ:
- File mềm (Word) gửi qua email: sokhcn@angiang.gov.vn hoặc sokhcn@angiang.gov.vn
         - File cứng gửi về địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, Địa chỉ: Số 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
4.    Thông tin liên hệ
Phòng Quản lý khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang), điện thoại: 0296.3854.662 hoặc email: qlkhag@gmail.com.


Quý Thầy, Cô vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.
 
 
Trân trọng.
 
14614147
×