THÔNG BÁO MỚI
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước_2023_Đồng Nai Thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà...
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN_An Giang Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì, chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về TFP tỉnh An Giang năm 2023. - Thời gian nhận...
Thông báo mời viết bài Hội thảo khoa quốc gia “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học dữ liệu để phát triển kinh tế số Việt Nam” Phòng Khoa học Công nghệ kính chuyển đến Quý Thầy, Cô Thông báo mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc gia “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học dữ liệu...
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 - Đồng Nai Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 - Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai: 1. Lĩnh vực nghiên cứu:  Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp...
Thông báo chương trình “Tài trợ dự án Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ” - KT-GRANT-2023-METAGENOMICS Thông báo chương trình “Tài trợ dự án Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ” - KT-GRANT-2023-METAGENOMICS với nội dung như sau:   Thời gian...
Thông báo tham dự Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo chuyên ngành giáo dục năm 2023 Thông báo tham dự Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo chuyên ngành giáo dục năm 2023 với nội dung sau:...
Thông báo tham dự Diễn đàn kết nối trường đại học và doanh nghiệp Thông báo tham dự Diễn đàn kết nối trường đại học và doanh nghiệp với nội dung như sau:   1.Thời gian: ngày 26/5/2023  2. Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa...
Thông báo mời tham quan triển lãm VIETNAM ICTCOMM-ELECTRONIC-GAMING 2023 Thông báo mời tham quan triển lãm VIETNAM ICTCOMM-ELECTRONIC-GAMING 2023 với nội dung như sau: 1. Thời gian tổ chức triển lãm: 08/6/2023-10/06/2023 2. Địa điểm: Trung tâm...
DANH SÁCH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Danh sách Giáo sư/Phó giáo sư Trường Đại học Công nghệ TP.HCM: DANH SÁCH GIÁO SƯ STT Họ và tên Chuyên...
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023 Thông báo về Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023: - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h30 ngày 04/5/2023 đến 17h00 ngày...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC