Thông báo tham dự Hội nghị và Triển lãm Quốc tế lần thứ 7 về Điều khiển và Tự động hoá

Phòng Khoa học công nghệ kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo tham dự Hội nghị và Triển lãm Quốc tế lần thứ 7 về Điều khiển và Tự động hoá với nội dung như sau:


1. Thời gian diễn ra hội thảo: Ngày 09 - 11 tháng 5 năm 2024
2. Địa điểm: Thành phố Hải Phòng
3. Thông tin liên hệ: Ban tổ chức Hội nghị - 024 32669648; 0983 094 278 - tudonghoavp@gmail.com.


Quý Thầy/Cô vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm.
 
14613414
×