Hoạt Động Phong Trào
Bổ ích chương trình tập huấn cán bộ Công đoàn HUTECH 2015

Vui tươi, hào hứng và bổ ích là những ghi nhận tại chương trình tập huấn cán bộ Công đoàn Trường Đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH) vừa được tổ chức tại Thành phố Vũng Tàu trong hai ngày 26, 27/12/2015.   Chương trình tập huấn cán bộ Công đoàn HUTECH diễn ra thành công tại Vũng Tàu...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC